Paraguay

Sidst opdateret: 28.01.2022

Paraguay er en republik i Sydamerika, der grænser op til Bolivia mod nord, Brasilien mod øst og Argentina mod vest og syd. Vidste du, at Paraguay har et meget rigt dyreliv? Det er hjemsted for kæmpemyrebidere, brøleaber, jaguarer, pumaer og bæltedyr. Her er alt, hvad du har brug for at vide om Paraguay.

Foto: Adobe Stock

Flag

Nøgletal og fakta

Hovedstad: Asunción
Etniske grupper: Mestiser 95 % (efterkommere af hvide og indianere), andre 5 %
Sprog: Spansk (officielt) og guarani (officielt) 46,3%, kun guarani 34%, kun spansk 15,2%, andet (herunder portugisisk, tysk, andre oprindelige sprog) 4,5% (2012)
Religion: Romersk-katolsk 89,6 procent, protestantisk 6,2 procent, anden kristen 1,1 procent, andet/uspecificeret/ingen 3 procent (2002)
Befolkningstal: 6 861 524 (2023)
Styreform: Republik
Areal: 406 752 km2
Valuta: Paraguayansk guaraní
Bruttonationalindkomst per indbygger: 15 977 PPP$
Nationaldag: 15. maj

Geografi

Paraguay er et indlandsland i midten af det sydamerikanske kontinent. Det meste af landet består af lavland og skove. Landet er delt i to af Paraguay-floden, som løber fra nord til syd. Områderne vest for floden er en del af Chaco-sletterne, mens der øst for floden er store skove og et kuperet landskab. Langs floden er der et stort sumpområde, som bliver oversvømmet hvert år. Klimaet er subtropisk med varme somre og milde vintre.

Skovrydning og vandforurening er alvorlige miljøproblemer i Paraguay. I Chaco-regionen sker skovrydningen hurtigere end noget andet sted i verden. Konsekvensen er et tab af biodiversitet og et truet økosystem. Giftigt affald fra industri og landbrug forurener også landets vådområder og floder. Utilstrækkelig affaldshåndtering omkring byerne har også ført til, at drikkevandet og luftkvaliteten udgør en stor sundhedsrisiko. Det er især hårdt for den fattigste del af befolkningen, som ikke har mulighed for at flytte væk fra de forurenede områder.

Historie

Paraguay var befolket i over 1000 år, før europæerne ankom. Guaraní-folket, der boede i området, havde et relativt udviklet samfund, men levede aldrig i en samlet stat. Da spanierne ankom i 1537, grundlagde de Asunción. Byen (som stadig er landets hovedstad) blev centrum for yderligere spansk ekspansion i området. Efter Spaniens nederlag i Napoleonskrigene i 1811 benyttede Paraguay sig af den politiske uro og erklærede sig uafhængigt. Paraguay blev dermed det første frie land i Sydamerika.

Det 19. århundrede var præget af statskup og konflikter med nabolandene. I en krig mod Brasilien og Argentina blev store dele af Paraguay besat og ødelagt. Mere end halvdelen af befolkningen døde. Gennem hele det 20. århundrede var indbyggerne politisk splittet mellem konservative og liberale. Fra 1932 til 1935 var landet i krig med Bolivia om et område, som man mente indeholdt olie. Paraguay vandt over regionen, men olien var stadig knap.

Et militærkup i 1954 indledte en lang periode med diktatur. Al politisk opposition blev ulovlig, hvilket førte til fængsling og tortur. Omkring en tredjedel af befolkningen flygtede til udlandet i denne periode. Diktaturet varede indtil 1989, hvor et USA-støttet statskup indledte en demokratiseringsproces. Paraguay afholdt sit første frie og demokratiske valg i 1993. Siden da har demokratiet været ustabilt, men de seneste valg har været frie og retfærdige. Diktaturtiden præger stadig landet, og især forsvarssektoren har mange af den tidligere diktators allierede.

Samfund og politik

Paraguay er en republik, hvor præsidenten er statsoverhoved og regeringsleder. Præsidenten vælges for fem år og kan ikke genopstille. Præsidenten vælger selv sin regering og har vetoret over for beslutninger truffet af parlamentet. På trods af at Paraguay nu er et demokrati, kæmper landet med arven efter at have været et diktatur. Præsidenten har stadig meget magt, og både politik og retsvæsen er præget af udbredt korruption.

Det paraguayanske samfund kæmper med store sociale og økonomiske uligheder. Narkotikahandel, kriminalitet og fattigdom er udbredte sociale problemer. Især er der stor forskel på livskvaliteten i landdistrikter, slumkvarterer og byområder. I landområderne og slumkvartererne omkring byerne er sundhedsvæsenet dårligt udviklet, børnedødeligheden er høj, og fejlernæring blandt unge er udbredt. Dårligt udviklede vand- og toiletsystemer i land- og slumområder fører til spredning af sygdomme og vandbårne vira.

Paraguay er et konservativt samfund. I 1961 var landet det sidste i Sydamerika til at give kvinder stemmeret. Kvindernes position i samfundet er stadig ikke ligestillet med mændenes. Abort er forbudt, medmindre kvindens liv er i fare, og sociale og seksuelle forbrydelser mod kvinder er et stort problem.

Økonomi og handel

På trods af sine rigelige naturressourcer er Paraguay et af Sydamerikas fattigste lande, og økonomien er i høj grad baseret på landbrug. Kød, majs, korn og soja er de vigtigste landbrugsprodukter.

Soja er den vigtigste eksportvare. Eksporten af energi fra landets store vandkraftværker er også en vigtig indtægtskilde for staten. På grund af landets historie med politisk ustabilitet og mistillid til staten har Paraguay en stor uofficiel sort økonomi (en skjult og illegal økonomi, der ikke beskattes). Nogle skøn viser, at den tegner sig for over 60 procent af landets samlede økonomi. Korruption og militærets indblanding i den illegale økonomi har gjort det svært at forhindre landet i at blive et smuglerparadis og et transportland for narkotika.

Trods god økonomisk vækst i de senere år lever omkring en fjerdedel af befolkningen under den nationale fattigdomsgrænse. Fordelingen af landets ressourcer og penge er meget ulige. Omkring 80 procent af jorden ejes af kun 2,5 procent af befolkningen. Derudover kontrollerer ca. 160 personer omkring 90 procent af landets økonomi.

Kort over Paraguay