Mongoliet

Sidst opdateret: 14.01.2022

Mongoliet er et land i Østasien, og er verdens højest beliggende land. Vidste du, at Bogd Khan Uul National Park er den ældste i verden? På denne side finder du alt, hvad du bør vide om Mongoliet.

Foto: Unsplash/Lightscape

Flag

Nøgletal og fakta

Hovedstad: Ulaanbaatar/Ulan Bator
Etniske grupper: Khalkh 83,8%, Kasaker 3,8%, Dorvod 2,6%, Bayad 2%, Buriad 1,4%, Zakhchin 1,2%, Dariganga 1,1%, andre 4,1% (2020 est.)
Sprog: Khalka-mongolsk 90%, tyrkisk (kasakhisk), russisk (1999)
Religion: Buddhister 51,7%, muslimer 3,2%, shamanister 2,5%, kristne 1,3%, andre 0,7%, ingen 40,6% (2020 est.)
Befolkningstal: 3 447 157 (2023)
Styreform: Parlamentarisk republik
Areal: 1 564 120 km2
Valuta: Mongolsk Tugrik
Bruttonationalindkomst per indbygger: 14 230 PPP$
Nationaldag: 11. juli

Geografi

Mongoliets landskab domineres af græsklædte stepper og bakker. Nord og vest for landet er snedækkede bjerge, hvor Khutny Orgil er den højeste top på 4374 meter over havets overflade. I syd er landskabet præget af Gobi-ørkenen, som udgør en tredjedel af landets areal. Mongoliet er en af verdens største indre stater, og verdens højest beliggende land. Mongoliet har et tørt, kontinentalt klima med store temperaturforskelle og lav nedbør. Hovedstaden, Ulan Bator, er verdens koldeste hovedstad med en gennemsnitlig årlig temperatur på 0 grader.

Landets største miljøproblemer er forurening, jorderosion og ørkendannelse. Luftforureningen omkring hovedstaden er ekstrem, og Ulan Bator har målt den værste luftkvalitet i verden. En miljøvenlig industri og brugen af kulkraft og kul som brændstoffer er skylden. I 2019 forbød regeringen brugen af råkul, men de mange mennesker, der lever i fattigdom, har ikke råd til alternativet (raffineret kul). Landet har undladt at overvinde problemet.

Dårligt kontrollerede olieaktiviteter og minedrift har efterladt landets begrænsede vandreserver særligt sårbare over for forurening. Meget skovrydning og overgræsning forværrer jorderosion fra vind og regn. Mongoliet er også ofte udsat for jordskælv og er meget sårbart over for ekstrem tørke om sommeren og ekstrem kulde om vinteren.

Historie

Arkæologiske fund viser, at der har været mennesker i det, der er nutidens Mongoliet i omkring 200.000 år. Fra omkring det 3. århundrede udviklede de lokale nomadiske stammefolk nye våben og krigstaktikker. I 1206 forenede militærlederen Temüjin flere af stammefolkene under en stat og ændrede sit eget navn til Genghis Khan. Under hans styre erobrede mongolerne et område, der strakte sig fra Korea i øst til Østrig i vest. Området er i vid udstrækning det største imperium, der nogensinde har eksisteret. Området blev dog aldrig et fungerende Storbritannien, og efter Djengis Khans død blev det delt op og administreret af hans børn og børnebørn. Fordi landene var så store, blev de mongolske herskeres indflydelse til sidst udfordret, og de blev drevet tilbage til deres centralasiatiske hjemlande.

I 1400-tallet blev Mongoliet sat under kinesisk kontrol. Efter en lang kamp blev landet endelig uafhængigt af Kina i 1921, men under streng sovjetisk kontrol. Landet fik sovjetisk inspireret kommunistisk styre i 1924 og fungerede som en diktatorisk etpartistat indtil 1990. Mongoliet fik en ny ikke-kommunistisk forfatning i 1992 og indførte markedsøkonomi.

Samfund og politik

Ifølge forfatningen er Mongoliet en uafhængig, demokratisk enhedsrepublik. Regeringsformen er semi-præsidentiel, hvilket betyder, at landet har en præsident og en premierminister. Statsoverhovedet og militærets øverstbefalende er præsidenten, der vælges for fire år ad gangen. Den lovgivende myndighed er parlamentet. Parlamentet skal godkende præsidenten og udpege premierministeren såvel som de øvrige ministre. Præsidenten har vetoret over lovforslag foreslået af parlamentet.

Politik i landet er præget af konflikt mellem de to største partier. Begge partier beskylder hinanden for at underminere demokratiet.

Overgangen fra et socialistisk til et kapitalistisk samfund har været vanskelig for Mongoliet. Den storstilede privatisering af jord og økonomi har været plaget af udbredt korruption og hastigt stigende priser. Dette har ført til en urbaniseringsproces (folk, der flytter fra landdistrikterne til byerne), som har lagt stort pres på landets allerede underudviklede infrastruktur, offentlige sundhedstjenester og sociale tjenester.

Forfatningen giver befolkningen politiske rettigheder og borgerlige frihedsrettigheder, men udbredt korruption hæmmer den videre udvikling. Kvindernes stilling i samfundet er præget af arven fra mongolernes traditionelle nomadiske stammesamfund. I landdistrikter og fattige områder er kønsrollerne stadig stærkt adskilt, og kvinder har ringe valgfrihed og mulighed for uddannelse. Vold mod kvinder i hjemmet er også et stort problem. Seksuelle minoriteter chikaneres ofte.

Økonomi og handel

Efter at markedsøkonomiske reformer blev gennemført i 1990’erne er den mongolske økonomi vokset. Da landet begyndte at udnytte sine mineralressourcer i 2000-tallet, voksede økonomien med næsten 10%. Landet har både kobber, kul, molybdæn, tin, wolfram og guld. På et tidspunkt i 2010’erne havde landet en af de hastigt voksende økonomier i verden. Udbredt korruption og manglende regelværk har imidlertid medført, at udenlandsinvesteringer er faldet siden 2014, hvilket har medført stop i væksten.

Omkring halvdelen af landets befolkning lever af landbrug, hovedsageligt husdyrhold. Landet er i praksis et stort græsningsområde, og flere og flere husdyr og flere dyr kæmper på græsningsarealerne. Kashmir uld er en vigtig eksportvare.

På trods af store mineralforekomster og en lejlighedsvis blomstrende økonomi er det mongolske samfund præget af udbredt fattigdom. Indtægterne fra landets mineindustri har været ujævnt fordelt, og kløften mellem rig og fattig er steget. Over 20 procent af befolkningen lever under den nationale fattigdomsgrænse. Storstilet urbanisering har også ført til meget høj arbejdsløshed og til opførelse af store slumkvarterer omkring byerne.

Landet importerer omkring 70 procent af alle de fødevarer, det har brug for, og er derfor sårbart over for prisændringer og den økonomiske udvikling hos sine vigtigste handelspartnere, Rusland og Kina. På lang sigt menes det, at turisme kan blive vigtig, men mangel på infrastruktur hidtil hindrer udviklingen af denne sektor.

Kort over Mongoliet