Chad

Sidst opdateret: 14.09.2023

Chad er en indlandsstat i Centralafrika., der grænser op til Libyen mod nord, Sudan mod øst, Den Centralafrikanske Republik i syd, Cameroun og Nigeria mod sydvest og Niger mod vest. Landet er opkaldt efter Tchad-søen. Her er alt, hvad du bør vide om Chad.

Foto: Adobe Stock

Flag

Nøgletal og fakta

Hovedstad: N'Djamena
Etniske grupper: Sara (Ngambaye/Sara/Madjingaye/Mbaye) 30.5%, Kanembu/Bornu/Buduma 9.8%, arabere 9.7%, Wadai/Maba/Masalit/Mimi 7%, Gorane 5.8%, Masa/Musseye/Musgum 4.9%, Bulala/Medogo/Kuka 3.7%, Marba/Lele/Mesme 3.5%, Mundang 2.7%, Bidiyo/Migaama/Kenga/Dangleat 2.5%, Dadjo/Kibet/Muro 2.4%, Tupuri/Kera 2%, Gabri/Kabalaye/Nanchere/Somrai 2%, Fulani/Fulbe/Bodore 1.8%, Karo/Zime/Peve 1.3%, Baguirmi/Barma 1.2%, Zaghawa/Bideyat/Kobe 1.1%, Tama/Assongori/Mararit 1.1%, Mesmedje/Massalat/Kadjakse 0.8%, andre folkegrupper 3.4%, udlændinge 0.3%, uspecificeret 1.7% (2015)
Sprog: Fransk (officielt), Arabisk (officielt), Sara (i syd), mere end 120 forskellige sprog og dialekter
Religion: Muslimer 52.1 %, protestanter 23,9%, romersk katolske 20%, animister 0,3%, ingen/ateister 3,7% (2015)
Befolkningstal: 16 914 985 (2018)
Styreform: Republik
Areal: 1 284 000 km2
Valuta: CFA-franc
Bruttonationalindkomst per indbygger: 1 668 PPP$
Nationaldag: 11. august

Geografi

Chad er Afrikas femte største land. Naturen er præget af landets to forskellige klimazoner. I den nordlige del af landet er der store ørkenområder og bjerge over 3000 meter over havets overflade. Den sydlige del af landet er præget af savanneområder med regnskov. Chad har ingen kystlinje, men grænser op til den store Tchad-sø i sydvest. Med undtagelse af bjergene falder der kun lidt eller ingen nedbør i landets nordlige ørkenområder. I disse områder er der et typisk ørkenklima med varme dage og kolde nætter. I bjergene er der en del nedbør, og det kan blive minusgrader om natten. I den sydlige del af landet falder der mere nedbør, og klimaet er tropisk.

Landets største miljøudfordring er adgang til rent ferskvand. Mangel på nedbør har også ført til, at Chad-søen er skrumpet ind med høj hastighed. Andre miljøproblemer er knyttet til dårlig affaldshåndtering, som har ført til forurenet jord og vand. Det faktum, at den nærliggende ørken vokser er også et alvorligt problem.

Historie

Man ved meget lidt om Chads historie før det 6. århundrede fvt. På denne tid var der frodigere - og mere vand i det som udgør landets nuværende ørkenområder. Mennesker drev i stor stil landbrug og dyrehold.

I det 12. århundrede bidrog den dominerende stat i området, Kanem, til spredningen af Islam i Afrika. Området udgjorde på den tid et strategisk knudepunkt for transportruterne gennem Saharaørkenen. I det 19. århundrede begyndte Frankrig at vise interesse for området, og efter at have besejret stærk lokal modstand, blev det nuværende Chad besat af franskmændene i 1900.

Chad var både kulturelt og religiøst delt mellem nord og syd. I nord var størstedelen af befolkningen muslimsk. I syd var majoriteten kristne, efter indflydelse fra franske og andre kristne kolonier i området. Dette førte til, at der udbrød borgerkrig, lige efter at landet opnåede selvstændighed i 1960. Denne krig varede i mere end 30 år og omfattede også nabolandene Sudan og Libyen. Til trods for en fredsproces i 1990 har optøjer og voldsomheder fortsat med jævne mellemrum helt frem til i dag. Efter at have styret landet som diktator siden 1990, blev præsident Déby myrdet i april 2021.

Samfund og politik

Chad er en republik med flerpartisystem. Præsidenten har meget magt som statsoverhoved og øverstkommanderende for hæren. Statsministeren, som har ansvaret for at danne regeringen, bliver udpeget af præsidenten.

Landet fungerer som et diktatur. Efter præsident Débys død, overtog hans søn som fungerende præsident. Grundloven er afskaffet, regeringen afsat og parlamentet opløst. Som udgangspunkt skal der afholdes valg. Oppositionen er fortiet, mediefriheden er stærkt begrænset, og korruptionen er udbredt. Både regeringsstyrker og oprørsgrupper begår grove overgreb mod civilbefolkningen, og titusinder er flygtet fra den politiske vold.

Landets politik og samfund er præget af arven fra kolonitiden. Indbyggerne er mere loyale til slægt, klan og folkegruppe end til staten. Konfliktlinjerne mellem nomadiske muslimer i nord og kristne landmænd i syd er stærke.

Levestandarden i Chad er lav. Der er mangel på sundhedstilbud og underernæring er udbredt. Børnedødeligheden er stadig meget høj på trods af, at den dog er dalet de sidste år. 14 ud af 100 børn dør stadig, før de fylder 5 år. Kvinders stilling i samfundet er dårlig, og kønsundertrykkelse i arbejdsmarkedet, i familien og i politik er udbredt. Kvindelig omskæring bliver ofte praktiseret. Seksuelle minoriteter er ikke beskyttet af landets love. I 2017 blev homoseksuelle handlinger kriminaliseret og kan straffes med fængsel i op til 2 år.

Økonomi og handel

Chad var lavt prioriteret under fransk styre, og landet var derfor meget lidt udviklet, da de opnåede selvstændighed. Borgerkrig, og krige mod både Libyen og Sudan, har sidenhen medført lav økonomisk vækst og udvikling.

I starten af 00'erne havde Chad en stærk økonomisk vækst på grund af opdagelsen og udvindingen af landets olieressourcer. Retningslinjerne for udvindingen af olien, som blev udformet af Verdensbanken, blev ikke fulgt af regeringen – og indtægterne kom derfor ikke befolkningen til gode. Situationen blev forværret i 2014, da den globale oliepris dykkede. Arbejdsløsheden i landet er steget kraftigt, og lønningerne til statsansatte er dalet. På grund af sin geografiske beliggenhed – uden kyststrækning – er landet helt afhængig af eksport af landbrugsprodukter og olie via nabolandene. Dette har gjort Chad sårbart for uroligheder i regionen. Den største del af befolkningen overlever på smådrift og husdyrhold til egen husholdning.

De økonomiske udsigter for Chad er dystre. Regelmæssig tørke hindrer en effektiv udvikling inden for landbruget og manglende uddannet arbejdskraft hindrer innovation. Endvidere har udbredt korruption og vedvarende voldelige konflikter hindret udenlandsinvesteringer og turisme. Resultatet er, at Chad i dag er et af de mindst udviklede lande i verden.

Kort over Chad