For at opnå bæredygtig udvikling skal alle have adgang til rent vand og gode sanitære forhold. Mængden af ferskvand på vores planet er rigelig, men dårlig økonomi og manglende infrastruktur forhindrer ofte tilgangen dertil.

Der er gjort store fremskridt i arbejdet på at sikre adgang til toiletter for alle, men udviklingen er gået for langsomt. Millioner af mennesker dør hvert år af sygdomme, de får, fordi de ikke har adgang til rent vand og ordentlige toiletforhold. Rent vand er essentielt, når det kommer til at mindske dødelighed som følge af sygdomme.

Vandmangel og dårlige sanitetsforhold har også en negativ virkning på fødevaresikkerheden, uddannelsesmuligheder og valgfrihed for fattige familier. Tørke påvirker især de fattigste lande, og fører til endnu mere sult og fejlernæring blandt befolkningen. I 2050 forventes det, at 1 ud af 4 mennesker vil leve i et land med kronisk eller tilbagevendende vandmangel, hvis ikke vi tager affære.

Klik på ikonet for at læse delmålet

 • Delmål 6.1)

  Inden 2030 skal der opnås universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris for alle.

 • Delmål 6.2)

  Inden 2030 skal der opnås lige adgang til egnet sanitet og hygiejne for alle, og ordentlige toilet forhold for alle, med særlig opmærksomhed på kvinder og pigers behov, og på mennesker i sårbare situationer.

 • Delmål 6.3)

  Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer, og halvere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt.

 • Delmål 6.4)

  Inden 2030 skal effektiviteten af vandanvendelsen indenfor alle sektorer øges væsentligt, og der skal sikres bæredygtig indvinding af og forsyning med ferskvand for at imødegå vandknaphed, og væsentligt reducere antallet af mennesker, der lider af vandmangel, betydeligt.

 • Delmål 6.5)

  Inden 2030 skal forvaltning af vandressourcer integreres på alle niveauer, herunder gennem samarbejde på tværs af landegrænser, som det er relevant.

 • Delmål 6.6)

  Inden 2020 skal vandrelaterede økosystemer, herunder bjerge, skove, vådområder, floder, grundvandsbassiner og søer beskyttes og gendannes.

 • Delmål 6.a)

  Inden 2030 skal det internationale samarbejde og støtte til kapacitetsopbygning i udviklingslande udvides indenfor vand- og sanitetsrelaterede aktiviteter og programmer, herunder indvinding af vand, afsaltning, vandeffektivitet, spildevandsbehandling, genbrug og genanvendelsesteknologier.

 • Delmål 6.b)

  Støtte og styrke lokalsamfundenes deltagelse i at forbedre forvaltningen af vand- og sanitet.

Adgang til vand

71% af verdens befolkning har adgang til trygge drikkevandskilder- Her menes, at kilderne er tilgængelige, der hvor man bor, og når man har behov for dem og uden forurening. "Trygge kilder" inkluderer vand i rør, brønde, offentlige rør, borevand eller beskyttede naturlige kilder eller regnvand.

Adgang til toilet

44% af verdens befolkning har adgang til grundlæggende sanitæreanlæg. - Her regner man adgang til grundlæggende faciliteter, som ikke bliver delt med andre husholdninger, og som hindrer brugerne og deres umiddelbare miljø fra at komme i kontakt med menneskelige ekskrementer.

Det var 44% som havde adgang til grundlæggende sanitæreanlæg i 2017. Kilde: SDG indicators database

1 af 3 grundskoler i verden har dårlige toiletter. Det gør, at det er vanskeligt for piger at fortsætte i skole efter de hat fået menstruation.

Det er ca. 673 millioner mennesker, som kun har tilgang til udendørs toilet eller ingen toilet..

Vandmangel

Verdens vandmangel kan føre til så mange som 700 millioner mennesker vil være nødsaget til at flygte fra deres hjem inden 2030. (kilde: SDG report2020)

Hvad kan du gøre?

Kun det som skal i toilettet - skal i toilettet

Skyl aldrig affald, tamponer eller farlige kemikalier og medicin ned i toilettet. Det forurener vand og sø og påvirker både dyrenes og menneskernes sundhed.

Spred information

Næsten to og en halv milliard mennesker rundt om i verden mangler fortsat ordentlige toiletter. Vær opmærksom på dette problem og oplys andre. Skriv et indlæg til en avis, ring ind til et radioprogram eller organiser en demonstration eller indsamling.

Indsaml plastik

Deltag i en strandoprydningsaktion eller arranger en selv. Og det behøver ikke være på en strand - det kan være affaldsopsamling hvor som helst. Inviter venner med!