Hvad laver UN Women?

UN Women arbejder for at give FN’s medlemslande værktøjer og muligheder for at opnå ligestilling mellem kønnene. Organisationen bidrager til videreudvikling af international politik, udvikler standarder på ligestillingsområdet, giver bistand til medlemslande, som ønsker teknisk eller finansiel støtte til at indføre disse standarder og arbejder for at få kønsperspektivet ind i alle dele af FN-systemet.

UN Women arbejder for at:

  • Øge andelen af kvindelige ledere og beslutningstagere.
  • Stoppe vold mod kvinder og piger.
  • Engagere kvinder i alle dele af freds- og sikkerhedsprocesser og humanitære aktioner.
  • Styrke kvinders økonomiske deltagelse.
  • Gøre ligestilling til et centralt tema i planlægningen og budgetteringen af national udvikling.
  • Styrke kvinders rolle i FN’s verdensmål.
  • Synliggøre kvinders perspektiv og rettigheder for så vidt angår HIV og AIDS.

UN Women blev oprettet i 2010 og begyndte sit arbejde i januar 2011. Forud for dette havde FN i flere år været på udkig efter en løsning på, hvor man skulle styrke ligestillingsarbejdet. Ligestillingsarbejdet havde været fordelt på forskellige dele af FN-systemet og for at styrke arbejdet vedtog Generalforsamlingen at slå fire enheder, som alle arbejdede med ligestilling og at styrke kvinder stilling, sammen. Disse var:

Division for the Advancement of Women (DAW)

International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW)

Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI)

United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)

Kvindelige repræsentanter i nationalforsamlingen

Kvinder har en central rolle i FN’s verdensmål

FN’s verdensmål er verdens fælles arbejdsplan for at udrydde fattigdom, reducere ulighed og stoppe klimaændringerne inden 2030. Mål nr. 5 handler specifikt om ligestilling mellem kønnene, men hvis man læser de øvrige mål, vil man opdage, at ligestilling er integreret i alle de 17 mål.

UN Women udgiver en gang om året en statusrapport om fremskridt for kvinder i FN’s verdensmål: Progress on the Sustainable Development Goals: The gender snapshot 2020.

UN Women har også udgivet deres egen rapport UN Women, Turning promises into action: Gender equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development, hvor man kan læse mere om verdensmålene i et i et kønsperspektiv.

Rohingyia-kvinden Senu Are bor i flygtningelejren i Cox's Bazar, Bangladesh. UN Women arbejder for at forbedre forholdene for kvinder på flugt. Foto: UN Women/Allison Joyce

Hvordan er UN Women organiseret?

Ledelsen i UN Women består af én præsident, fire vicepræsidenter og medlemmer fra cirka 40 lande. Ledelsesmedlemmerne repræsenterer fire regionale grupper. Fra 2013 er UN Women blevet ledet af Phumzile Mlambo-Ngcuka, tidligere vicepræsident i Sydafrika. Hun tog over efter UN Womens første leder, Michelle Bachelet, som er tidligere præsident i Chile og nu har stillingen som FN’s højkommissær for menneskerettigheder.

UN Women er afhængig af bidrag fra enkeltpersoner og virksomheder, ikke bare stater. Den årlige omsætning i UN Women er på mere end 3 milliarder kroner.

Læs mere

Tema: Kvinder og ligestilling

Kvindekonventionen

Kalender: Den internationale kvindedag 8. marts

FN’s Verdensmål 5

FN’s kvinders egne sider