Vedtaget: 26.06.1945
Trådte i kraft: 24.10.1945
Læs mere på engelsk: Charter of the United Nations

FN-pagten beskriver reglerne for FN

FN-pagten er en international traktat, som beskriver reglerne og principperne for styringen af FN.

Baggrunden for FN-pagten, og dermed også for oprettelsen af FN som organisation, startede på et tidlig tidspunkt under 2. Verdenskrig. De allierede drøftede, hvordan man skulle arbejde for international fred og sikkerhed og udviklede venskabelige relationer mellem staterne efter krigens afslutning.

FN-pagten indeholder regler og procedurer for Generalforsamlingen, Sikkerhedsrådet og de andre hovedorganer. Pagten beskriver også hvilke sager, som FN skal arbejde for og hvilke retningslinjer, som forklarer hvilke rettigheder og pligter hvert medlemsland har i FN. FN-pagten beskriver også, hvad landene skal gøre for at nå de mål, som de har sat sig.

Når et land bliver medlem af FN, går det med på at følge pagtens mål og regler.

Aftalen blev åbnet for underskrifter den 26. juni 1945 ved en konference i San Francisco i USA. Den trådte i kraft den 24. oktober 1945 efter at være blevet ratificeret af de 5 faste medlemmer af FN's Sikkerhedsråd.

I 1945 havde De Forende Nationer 51 medlemsstater.

FN-pagten kan læses her: https://unric.org/da/fn-pagten

Ressourcer