Hvad er OHCHR?

FN’s højkommissær for menneskerettigheder har ansvaret for menneskerettighederne i FN-systemet. Højkommissæren har et kontor under sig, (OHCHR) som hjælper med arbejdet. Organisationen har som opgave at fremme og beskytte alle menneskerettigheder og friheder fastsat i Verdenserklæringen om menneskerettigheder.

Højkommissæren og kontoret for menneskerettigheder arbejder med at:

  • synliggøre og beskytte menneskerettighederne.
  • hjælpe folk til at forstå hvilke rettigheder, de har.
  • bistå regeringer således, at de kan opfylde deres menneskerettighedsforpligtelser.
  • indføre et menneskerettighedsperspektiv i alle FN-programmer.

Hvad er menneskerettigheder?

I 1948 vedtog FN Verdenserklæringen om menneskerettigheder. Den består af 30 artikler, som definerer, hvad der menes med menneskerettigheder, og den bliver anset som det vigtigste grundlæggende dokument for menneskerettigheder. Senere har FN vedtaget ni konventioner, som uddyber det, som står i verdenserklæringen. Menneskerettigheder er grundliggende rettigheder alle har, uafhængig af køn, alder, religion, orientering, nationalitet eller hvor i verden, de bor. Menneskerettighederne er regler, som giver borgerne rettigheder, og staten pligter. Staterne har pligt til at gennemføre og beskytte menneskerettighederne for alle, som befinder sig indenfor statens grænser, og hvor staten har såkaldt jurisdiktion, eller herredømme.

Alle verdens lande har tilsluttet sig verdenserklæringen for menneskerettigheder. Menneskerettighederne fastslår, at alle mennesker er født frie og med samme menneskeværd og menneskerettigheder. Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed.

Menneskerettighetene fastslår at alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet. Foto: Unsplash/Clay Banks

Hvordan arbejder højkommissæren og OHCHR?

Eftersom regeringer har hovedansvaret for at beskytte menneskerettigheder, giver højkommissæren for menneskerettigheder og dennes kontor bistand til regeringer sådan, at de kan indføre og følge de internationale menneskerettighedsstandarder, som de har forpligtet sig på. OHCHR er til stede over hele verden og kan derfor uddanne civilsamfund i, hvilke rettigheder de har. OHCHR fungerer også som sekretariat for Menneskerettighedsrådet. Rådet har ansvaret for at styrke menneskerettighederne globalt og adressere brud på menneskerettighederne. Rådet udsender personer for at overvåge menneskerettigheder i forskellige lande, og OHCHR bistår dem, når de gennemfører besøg i felten. OHCHR modtager og vurderer direkte klager fra ofre for brud på menneskerettighederne og møder myndigheder på vegne af ofrene. OHCHR’s tilstedeværelse i verden spiller derfor en vigtig rolle i at identificere, overvåge og udvikle svar på menneskerettighedsudfordringer.

Hvert år publicerer OHCHR en rapport om deres præstationer de seneste 12 måneder.

OHCHR’s historie, organisering og finansiering

OHCHR blev oprettet i december 1993 gennem resolution 48/141. Kontoret ledes af FN’s højkommissær for menneskerettigheder. Volter Türk, fra Østrig har siden 17. oktober 2022 haft stillingen som højkommissær for menneskerettigheder. Højkommissæren udpeges af FN’s generalsekretær. Som højkommissær har man stilling som undergeneralsekretær og rapporterer direkte til generalsekretæren. Kontoret består af omkring 1 400 ansatte, som arbejder i omkring 85 lande. Næsten to tredjedele af OHCHR’s budget kommer fra frivillige bidrag fra medlemslande og andre givere. Resten dækkes af FN’s ordinære budget.

I 2003 blev organisationen udsat for en tragedie, da daværende højkommissær Sérgio Vieira de Mello blev dræbt i terrorangrebet mod Canal Hotel i Bagdad, Irak. De Mello blev på det tidspunkt anset som en aktuel kandidat til på sigt at overtage rollen som generalsekretær i FN.

Før han blev udnævnt som chef for menneskerettigheder, arbejdede Volker Türk som UNHCR's assisterende højkommissær for beskyttelse. Foto: UNHCR/Jean Marc Ferré.

Læs mere:

OHCHR’s hjemmeside

Temaside om menneskerettigheder

Temaside om Danmark og menneskerettighederne

Konventioner om menneskerettigheder

Menneskerettighedsdagen