Omtrent halvdelen af verdens befolkning tjener så lidt, at ikke de kan leve af deres løn. Økonomisk vækst og nye arbejdspladser gennem anstændigt arbejde er en forudsætning for bæredygtig udvikling.

Et af delmålene siger, at de fattigste lande skal have en årlig vækst i BNP på mindst 7 %. Samtidig ser vi, at økonomisk vækst bliver ujævnt fordelt blandt befolkningen i mange lande. Derfor er det ikke længere nok at have som mål, at et land skal blive rigere. Hvis målet er at udrydde fattigdom, må man sikre, at alle mennesker har et anstændigt arbejde. At skabe arbejdspladser af god kvalitet er en af de største udfordringer for alle lande frem til 2030.

Anstændigt arbejde indebærer:

arbejde som er produktivt

arbejde som giver en retfærdig indtægt

sikkerhed på arbejdspladsen

social beskyttelse til familier

Vedvarende økonomisk vækst kræver, at der skabes job til folk samtidig med, at der tages vare på miljøet. Jobmuligheder og anstændige arbejdsforhold er vigtigt for alle aldersgrupper. Unge mennesker er specielt sårbare i forhold til arbejdsløshed.

Klik på ikonet og læs mere om delmålet

 • Delmål 8.1)

  Den årlige økonomiske vækst pr. indbygger skal fastholdes i overensstemmelse med nationale forhold og, især, på mindst 7 procent vækst i bruttonationalproduktet (BNP) pr. år i de mindst udviklede lande.

 • Delmål 8.2)

  Der skal opnås højere økonomisk produktivitet gennem diversificering, teknologisk opgradering og innovation, blandt andet gennem fokus på høj værditilførsel og arbejdskraftintensive sektorer.

 • Delmål 8.3)

  Der skal fremmes udviklingsorienterede politikker, der støtter produktive aktiviteter, skaber anstændige jobs, iværksætteri, kreativitet og innovation, og som fremmer en formalisering og udvikling af mikro-, små- og mellemstore virksomheder, gennem bl.a. adgang til finansielle tjenesteydelser.

 • Delmål 8.4)

  Frem til 2030 skal den globale ressourceeffektivitet inden for forbrug og produktion løbende forbedres, og det skal bestræbes at afkoble økonomisk vækst fra miljøforringelse, i overensstemmelse med de 10‑årige Ramme programmer for bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre, med de udviklede lande i spidsen.

 • Delmål 8.5)

  Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd, herunder også unge og personer med handicap, og med lige løn for arbejde af samme værdi.

 • Delmål 8.6)

  Inden 2020 skal andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse væsentligt reduceres.

 • Delmål 8.7)

  Der skal træffes øjeblikkelige og effektive foranstaltninger for at udrydde tvangsarbejde, moderne slaveri og menneskehandel og for at sikre forbud mod og afskaffelse af de værste former for børnearbejde, herunder rekruttering og anvendelse af børnesoldater, og for at udrydde børnearbejde i alle dens former inden 2025.

 • Delmål 8.8)

  Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal fremmes, herunder for migrantarbejdere, især kvindelige migranter, og dem i usikre beskæftigelsesforhold.

 • Delmål 8.9)

  Inden 2030 skal der udformes og gennemføres politikker, der fremmer bæredygtig turisme, som skaber arbejdspladser og fremmer lokale kultur og produkter.

 • Delmål 8.10)

  Indenlandske finansielle institutioners kapacitet for at fremme og udvide adgang til bankforretninger, forsikring og finansielle tjenesteydelser for alle skal styrkes.

 • Delmål 8.a)

  Handelsrelateret bistand til udviklingslandene skal øges, især til de mindst udviklede lande, bl.a. gennem den Styrkede Integrerede Ramme for Handelsrelateret Faglig Bistand til de Mindst Udviklede Lande.

 • Delmål 8.c)

 • Delmål 8.b)

  Innen 2020 utvikle og iverksette en global strategi for sysselsetting av ungdom og innføre «The Global Jobs Pact» utviklet i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO)

 • Delmål 8.b)

  Inden 2020 skal der udvikles og igangsættes en global strategi for at få unge i arbejde, og Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) Globale Jobpagt skal gennemføres.

For at udrydde fattigdom og bekæmpe ulighed i verden skal alle have mulighed for et arbejde. For at det skal kunne ske må vi skabe en retfærdig økonomisk vækst og nye arbejdspladser. Det betyder, at vi skal inkludere de unge i arbejdsmarkedet, sørge for et forudsigeligt og trygt arbejdsliv, få flere kvinder i arbejde og reducere uformelt og sort arbejde. 

Hvordan ligger verden?

Pandemien har ført til den værste økonomiske nedgangstid siden den store depression  i 1930-tallet.

 • Den globale arbejdsløshed nåede 6,2 % i 2021. Dette betyder at mindst 28 millioner flere kvinder og mænd var arbejdsløse i 2021 end i 2019.
 • I 2021 mistet verden globale arbejdstimer svarende til 125 millioner fultidsjobs.
 • Vi har mistet fire gange så mange arbejdspladser under pandemien, sammenlignet med de jobs, der forsvandt under den globale finanskrise i 2007-2009.

Kvinder, unge arbejdstagere og de med nedsat funktionsevne blev hårdest ramt af pandemien, og fik færre muligheder på arbejdsmarkedet. Mange kvinder måtte forlade deres job for at varetage børnepasning, da samfundet lukkede ned. Disse kæmper for at komme ind på arbejdsmarkedet efter pandemien.

Før pandemien jobbede 60,2 % af verdens arbejdstagere i den uformelle økonomi. De mangler sociale sikkerhedsnet og velfærdsordninger, hvis de skulle miste job eller blive syge. Beregninger fra FN viser, at omkring 75 % af disse arbejdstagere blev hårdt ramt af nedlukningerne (Kilder: SDG rapport 2022 og SDG rapport 2021)

Læs mere om FN, arbejdsliv og Verdensmålene på vores temasider

Læs mere om ILO's arbejde her

Hvad kan du gøre?

Vær en bevidst forbruger

Vælg mad, tøj og andet udstyr fra virksomheder, som er åbne om vilkårene for deres ansatte, behandler dem godt og tager afstand fra børnearbejde. Clean Clothes Campaign har en liste over virksomheder, som har forpligtet sig på at skabe trygge arbejdspladser for tekstilarbejdere. Fremtiden i vore hænder har en liste over hvilke selskaber, der er transparente.

Bed om kvittering

Be altid om kvittering, når du betaler for en tjeneste, som bilvask og håndværkerjob. Ikke ville udskrive kvittering er et tegn på skattefusk. Det svækker samfundsøkonomien og arbejdernes rettigheder og lønninger på sigt.

Sig fra!

Du har krav på arbejdskontrakt, når du bliver ansat. Søg hjælp, hvis du oplever at venner eller du selv ikke behandles godt i arbejdslivet. 

Organiser dig

At omstille vores samfund til at være bæredygtigt kræver større ændringer end at du og jeg som forbrugere ændrer vores vaner og livsstil, selv om det også er vigtig. Større samfundsændringer må til, og du kan spille en vigtig rolle i denne samfundsændring gennem politisk engagement - for eksempel i et parti eller en organisation.

De gode, varige løsninger er som regel et resultat af viden, samarbejde og målrettet organisering. Vær en aktiv medborger!