Investeringer i transport, vandingssystemer, energi og informationsteknologi er helt afgørende for at skabe en bæredygtig udvikling.

Infrastruktur er en underliggende struktur, som skal være på plads for at et samfund kan fungere. Eksempler på dette er veje, lufthavne, jernbaner, strømforsyninger, vand- og kloaksystemer og bredbånd.

Infrastruktur er en forudsætning for øget vækst og produktivitet, samt forbedringer af uddannelse og sundhedspleje.

Industriel udvikling, gennemført på en inkluderende og miljøvenlig måde, er den vigtigste kilde til øget indkomst. Desuden kan det danne grundlag for en forbedret levestandard. Teknologi og innovation kan bidrage til at løse miljømæssige udfordringer, som følger udbygningen af infrastruktur.

Tryk på ikonet for at læse mere om delmålet

 • Delmål 9.1)

  Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, herunder regionale og grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og menneskelig trivsel, med fokus på lige adgang for alle til en overkommelig pris.

 • Delmål 9.2)

  En inklusiv og bæredygtig industrialisering skal fremmes, og industriens andel af beskæftigelsen og bruttonationalproduktet skal øges i betydelig grad inden 2030 i overensstemmelse med nationale forhold. l de mindst udviklede lande skal industriens markedsandel fordobles.

 • Delmål 9.3)

  Små industri- og andre virksomheders adgang til finansielle tjenesteydelser, herunder lånemuligheder til en overkommelig pris skal øges, især i udviklingslandene, og de skal integreres bedre i værdikæder og markeder.

 • Delmål 9.4)

  Inden 2030 skal infrastrukturen opgraderes og industrier retrofittes for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer. Alle lande skal handle ud fra deres respektive kapacitet.

 • Delmål 9.5)

  Videnskabelig forskning skal styrkes og den teknologisk kapacitet i de industrielle sektorer i alle lande skal opgraderes, især i udviklingslandene, ved bl.a. inden 2030 at fremme innovation og væsentligt forøge det samlede antal forsknings- og udviklingsmedarbejdere pr. 1 million indbyggere, samt ved at øge de offentlige og private midler til forskning og udvikling.

 • Delmål 9.a)

  Der skal faciliteres en bæredygtig og robust infrastrukturudvikling i udviklingslandene gennem øget økonomisk, teknologisk og teknisk støtte til afrikanske lande, de mindst udviklede lande, udviklingslande uden adgang til havet, små udviklingsøstater.

 • Delmål 9.b)

  National teknologiudvikling, forskning og innovation i udviklingslande skal støttes, herunder ved at sikre et gunstigt politisk miljø for bl.a. industriel diversificering og højere merværdi for varer.

 • Delmål 9.c)

  Adgang til informations- og kommunikationsteknologi skal øges betydeligt og det skal tilstræbes at tilbyde alle adgang til Internettet, til en overkommelig pris, i de mindst udviklede lande, inden 2020.

Væksten i industrien og stigning i produktion af varer går rette vej, men går for langsomt for at nå målet inden 2030. Coronapandemien har i endvidere medført nedgang i flytrafik, standsning i levering af varer og tabte arbejdspladser verden over, hvilket har resulteret i en hård opbremsning i forhold til at nå om vækst i industri.
For at nå målet om innovation må det også investeres mere i småskala industri over hele verden, og der må puttes flere midler i forskning og udvikling. Kilde: SDG progress report

Mobildækning og internetbrug i 2019

I 2019 boede næsten hele verden med adgang til mobilt bredbånd,93%. Derimod brugte kun lidt over halvdelen af verdens befolkning internet,54%. Det er stor forskel fattige og rige lande, når det gælder brug af internet. I "De mindst udviklede lande (en betegnelse FN bruger på de 46 fattigste lande i verden) bruger kun 19 % Internet, sammenlignet med 87 % i udviklede lande. Hovedgrundene til de store forskelle er, at det er dyrt med netbrug, og at man ikke har viden om, hvordan man bruger nettet.

Procentandel af verdens befolkning som har adgang til mobile bredbåndsignaler, og andelen som bruger internet i 2019 (Kilder: SDG progres report)