Vedtaget: 10.12.1984
Trådte i kraft: 26.06.1987
Læs mere på engelsk: Torturkonvensjonen på engelsk

Torturkonventionen blev åbnet for underskrift den 10. december 1984. Konventionen trådte i kraft den 26. juni 1987, efter at 20 lande havde ratificeret aftalen. Torturkonventionen er en udvidelse af forbuddet mod tortur i FN’s konvention om civile og politiske rettigheder. Den forbyder enhver form for tortur, uanset omstændighederne, og gør det forbudt at sende mennesker til et land, hvor der er risiko for tortur.

Implementeringen af konventionen overvåges af FN’s Torturkomité (CAT), der evaluerer rapporter fra medlemslandene hvert fjerde år. Komiteen tager også imod input fra ikke-statslige organisationer.

Færdiggørelse

For menneskerettighedsaktivister og organisationer som FN er bekæmpelse af tortur en vigtig opgave. Tortur har været forbudt i henhold til internationale aftaler siden begyndelsen af 1900-tallet. Torturkonventionen adskiller sig imidlertid fra tidligere aftaler ved sin brede definition af tortur. Ved mistanke om tortur i et land kan torturkomiteen igangsætte sine egne undersøgelser. Torturkonventionen anses som et vigtigt og mere slagkraftigt redskab til udryddelse af tortur end forbuddene i de tidligere aftaler, der ofte har været for snævre og ufuldstændige til at skabe reelle forandringer.

Implementeringen af Torturkonventionen overvåges ikke bare af Torturkomiteen, men også flere frivillige organisationer som Amnesty International og Human Rights Watch. Disse grupper indsamler rapporter på egen hånd om torturtilstanden i alle verdens lande, og leverer vigtig informationer til Torturkomiteen. Til trods for rapportering og store fremskridt er tortur dog stadig et stort problem i mange dele af verden.

Ressourcer