Hvad arbejder Den Internationale Pengefond med?

Den internationale pengefond (IMF) er en organisation af 190 lande, som arbejder for at fremme globalt pengesamarbejde, sikre finansiel stabilitet, tilrettelægge international handel, sikre folk arbejde, skabe bæredygtig økonomisk vækst og reducere fattigdom rundt om i verden.

Fondens hovedopgaver er:

  • At give lån til medlemslandene:
    At give lån til medlemslande, som oplever økonomiske problemer, er et kerneansvar for IMF. Pengefonden stiller strenge krav til låntagerlandene for, hvordan landet skal opbygge økonomien.
  • At overvåge medlemslandenes økonomier:
    IMF overvåger den økonomiske udvikling globalt og i det enkelte medlemsland. Dette er for at forebygge økonomiske ubalancer og kriser. På baggrund af informationen, publicerer IMF rapporter med råd til medlemslandene for, hvordan landet kan bedre deres økonomi.
  • At give teknisk assistance til medlemslandene:
    IMF skal hjælpe medlemslandene med at opbygge et godt grundlag for en stærk økonomi. IMF hjælper landene med at opbygge bedre økonomiske institutioner og en bedre finanspolitik.

Hvorfor blev IMF oprettet?

Den internationale pengefond (IMF) blev etableret på en konference i Bretton Woods i New Hampshire, USA juli 1944. Organisationen startede sit arbejde den 27. december 1945.

Verden havde oplevet to verdenskrige og en stor økonomisk krise i 1930'erne. For at forhindre nye verdensomspændende økonomiske kriser blev en række nye organisationer etableret. IMF blev startet samtidig med Verdensbanken og det som senere skulle blive WTO (Verdens Handelsorganisation).

IMF blev oprettet for at overvåge verdensøkonomien, give råd til verdens stater om økonomisk politik og give kortsigtede nødlån, hvis lande skulle komme i en økonomisk krise.

Sammen med Verdensbanken spiller IMF en vigtig rolle i arbejdet med at finansiere projekter i fattige lande og til at bidrage til positiv økonomisk udvikling i det trængte land. En af forskellene mellem Verdensbanken og IMF er, at IMF ofte har langsigtede og store økonomiske og politiske mål, mens Verdensbanken i større grad fokuserer på mindre enkeltprojekter i udviklingslande.

IMF skal fungere som en økonomisk "buffer", som trængte lande kan henvende sig til. I stedet for en drift, der ikke er til det bedste for omverdenen, kan det aktuelle land søge om økonomisk bistand gennem låneordninger for så at forpligte sig til de retningslinjer, som IMF sætter.

Hvordan er IMF finansieret og organiseret?

IMF's ressourcer kommer hovedsageligt fra penge, som landene betaler, når de bliver medlemmer. Hvert medlemsland i IMF har en kvote (hvor mange penge, der skal betales) i fonden, som er beregnet ud fra, hvor stor del af verdensøkonomien landet repræsenterer. Landet kan derefter låne fra denne samlede pengepulje, når de havner i økonomiske vanskeligheder.

Kvoten bestemmer også, hvor stor vægt, der ligger i landets stemme under afstemninger. Store lande med store økonomier har derfor mere indflydelse over afgørelser og større tilgang til ressourcer i IMF end små lande med små økonomier.

Fonden har 190 medlemslande og har sit hovedkontor i Washington D.C.

IMF styres af en ledelse. Alle lande er repræsenteret i styret, enten gennem egen repræsentant eller som en gruppe af en fælles repræsentant. De nordiske og baltiske landene har en fælles repræsentant i IMF's ledelse.

Kritik af IMF

Før et land kan ta optage lån hos IMF, skal de opfylde en række krav. Disse krav indebærer, at landet har en strategisk plan for den økonomiske politik, og at de knytter sig til det globale marked gennem frihandelsaftaler og privatisering.

Kravene og den økonomiske rådgivningen fra IMF bliver ofte diskuteret og kritiseret. En del af kritikken går på, at mange af IMF's medlemslande oplevede store økonomiske kriser i slutningen af 1990'erne - og at mange af disse skyldtes fejlslagne råd fra IMF – og at privatisering og frihandel ikke altid fører til god økonomisk udvikling.

IMF bliver også kritiseret for at stille de samme krav til alle lande uden hensyn til, at lande er forskellige og har forskellige udgangspunkter.

IMF og FN's Verdensmål

IMF har som andre FN-organisationer et stort fokus på Agenda 2030 og FN's Verdensmål. Verdensmålene falder sammen med IMF's mål om at fremme økonomisk stabilitet og bæredygtig, inkluderende vækst.

IMF har lanceret en række initiativer for øge støtten til de medlemslande, som arbejder for at opnå Verdensmålene. De konkrete initiativer findes på IMF's hjemmeside.

Læs mere

IMF's egne sider

Temasider om fattigdom