Hvad arbejder UNFPA med?

UNFPA står for United Nations Population Fund, og arbejder først og fremmest med seksuel og reproduktiv sundhed. Ud over dette arbejder de med spørgsmål knyttet til blandt andet alderdom, menneskerettigheder, urbanisering og migration.

UNFPA’s tre hovedarbejdsområder er:

  • Udvikling af sundhedstilbud inden for reproduktiv sundhed.
  • Støtte til udvikling af nationale strategier for befolkning og udvikling.
  • Kundskabs- og informationsspredning om reproduktiv sundhed og befolkningsspørgsmål.
  • Reproduktive sundhedsprogrammer, der omfatter familieplanlægning, tjenester knyttet til graviditet og fødsel, og kontrol af seksuelt overførte sygdomme - særlig HIV/AIDS.

Graviditet og familieplanlægning

UNFPA’s mål er, at alle svangerskab i verden er ønskede, og at alle barnefødsler er trygge. Alle skal have ret til at vælge om og eventuelt, hvornår de skal starte en familie, og hvor mange børn, de ønsker at få. UNFPA arbejder for at nå alle kvinder, uafhængigt af, hvor de måtte bo, med de sundhedsydelser, som mangler for at opretholde en god seksuel sundhed og for at bidrage til flest mulig trygge fødsler.

Alt for mange kvinder mister livet hvert år som følge af graviditetskomplikationer. De fleste af disse dødsfald kunne være forhindret ved hjælp af adgang til trygge sundhedsydelser. Daglig mister omtrent 808 kvinder livet af årsager knyttet til graviditet og fødsel, som kan forebygges 94 % af alle mødre dødsfald sker i lavindtægtslande og lavere mellemindtægtslande. 1 af 3 aborter bliver udført på en utryg eller sundhedsfarlig måde. Utrygge aborter er en af de største årsager til mødre dødelighed. I udviklingslande bliver omkring 7 millioner kvinder indlagt på sygehus hvert år som følge af utryg abort. De mest almindelige dødsårsager knyttet til graviditet er alvorlig blødning, infektioner, højt blodtryk, komplikationer under fødsel og utryg abort.

Kilder: WHO, UNFPA

Seksualitet og prævention

Unge mennesker i udviklingslande har størst risiko for HIV-infektion og uønskede graviditeter. UNFPA arbejder for at sikre universel adgang til rimelig og tryg prævention for alle. Hver dag fødes der 20 000 barn som følge af teenagegraviditeter i udviklingslande. Teenagegraviditeter medfører, at mange holder op i skolen og får dårligere muligheder senere i livet. Så bliver man mere sårbar over for fattigdom og ekskludering, og sundheden bliver ofte dårligere.

Ungdomsgraviditet er normalt ikke et resultat af et bevidst valg – pigerne har ofte meget lidt at skulle have sagt i forhold til afgørelser, som påvirker deres liv. Tidlig graviditet er ofte en konsekvens af ringe eller ingen adgang til skole, information eller sundhedshjælp. Mange millioner piger bliver udsat for barneægteskab og andre skadelig praksisser, for eksempel omskæring. Dette arbejder UNFPA på at få sat en stopper for.

UNFPA og verdensmålene

UNFPA arbejder for at nå alle FN’s verdensmål, men fokuserer særligt på tre af målene.

Det første er verdensmål nummer 3, som handler om at alle skal have ret til en god sundhed og livskvalitet. Delmål 3.1 retter sig mod at reducere mødre dødeligheden i verden til under 70 per 100 000 levendefødte inden 2030. Videre handler delmål 3.7 om at sikre let adgang til ydelser knyttet til seksuel og reproduktiv sundhed, herunder familieplanlægning og passende information og oplæring, og sikre at reproduktiv sundhed indarbejdes i nationale strategier og programmer.

Verdensmål nummer fire handler om at sikre inkluderende, retfærdig og god uddannelse og fremme muligheder for livslang læring for alle. Ved at give flere piger adgang til uddannelse mindsker man antallet teenagegraviditeter.

Verdensmål nummer fem handler om at sikre ligestilling mellem kønnene.

Hvordan er UNFPA organiseret?

FN’s befolkningsfond blev stiftet i 1969. I starten var målet en bedre balance mellem udvikling og befolkningsvækst. Efter befolkningskonferencen (ICPD) i Kairo i 1994 skiftede organisationen fokus fra at begrænse befolkningsvækst til at arbejde for den enkeltes rettigheder knyttet til seksuel og reproduktiv sundhed.

Organisationen arbejder med myndigheder og frivillige organisationer i mere end 150 lande og områder. UNFPA har hovedkontor i New York, og siden oktober 2017 har Dr. Natalia Kanem været chef for UNFPA.

Finansiering og kontrovers

UNFPA er et frivilligt finansieret fond og modtager ikke støtte over FN’s regulære budget. Organisationen modtager i stedet frivillige bidrag fra medlemslande og organisationer. I 2017 stoppede USA sin finansiering til organisationen, blandt andet med beskyldninger om at UNFPA støtter tvangsabort og ufrivillig sterilisering. De tidligere republikanske præsidenter Ronald Reagan, George H. W. Bush og George W. Bush stoppede finansiering af samme grund.

Andre lande, særligt de nordiske, øgede deres støtte til organisationen, da præsident Trump stoppede USA’s støtte, og UNFPA har i perioden efter haft flere midler end tidligere. Præsident Biden genoprettede støtten i 2021, lige efter han blev valgt som ny præsident.

Læs mere:

FN’s verdensmål

Tema: Befolkning, migration og urbanisering

Tema: Kvinder og ligestilling

UNFPA’s hjemmeside

UNFPA’s årlige rapport State of the World Population

Kronik: Når børn føder børn, skrevet af Pernille Fenger (chef for UNFPA, FN’s Befolkningsfonds nordiske kontor)