I 2014 erklærede FN's generalforsamling 15. juli som Verdensdagen for ungdomsfærdigheder, gennem resolution A/RES/69/145. Dagen skal markere, hvor vigtigt det er at tage vare på, anerkende og bruge ungdommens færdigheder og evner verden over.

Ungdom og FN's verdensmål

Arbejdsløshed blandt unge er en af de største udfordringer for økonomier og samfund i både industrilande og det globale syd. Unge mellem 15 og 24 år udgør 16 procent af verdens samlede befolkning. For at skabe bæredygtige, inkluderende og stabile samfund, er det vigtigt med en aktiv deltagelse af disse 1,2 milliarder unge.

Det er også vigtigt at inkludere unge for at bekæmpe konsekvenserne af klimaforandringer, arbejdsløshed, fattigdom, kønsdiskrimination og migration. Derudover er det næsten tre gange så sandsynligt, at unge mennesker er arbejdsløse end voksne.

Unge mennesker er stiftere til forandring og må engageres i beslutninger, som påvirker deres fremtiden.

FN's Generalsekretær, António Guterres

Vidste du at:

  • Nye tal viser, at 600 millioner arbejdspladser må skabes i løbet af de næste 15 år for å dække ungdommens behov for beskæftigelse.
  • Antallet af arbejdsløse unge globalt set var 73 millioner i 2022 – en lille forbedring fra 2021, hvor antallet var på 75 millioner, men fortsat seks millioner over niveauet inden coronapandemien i 2019.
  • Andelen af unge, som ikke var i arbejde, under uddannelse eller oplæring i 2020 (det sidste år et globalt anslag er tilgængelig for) steg til 23,3 procent, en stigning på 1,5 procent fra året før, og et niveau, som ikke er set i mindst 15 år.
  • Antallet af unge vil vokse med mere end 78 millioner mellem 2021 og 2030. Lavindtægtsland vil stå for næsten halvdelen af denne stigning. Uddannelse- og oplæringssystemer må svare til denne udfordring.

Kilde: FN

Uddannelse og oplæring er nøglen


Unge mødes ofte af jobs med lav kvalitet, ulighed på arbejdsmarkedet og længere og mere usikre overgange fra skole til arbejdslivet. Derudover er det mere sandsynligt, at kvinder er underrepræsenteret og underbetalt i arbejdslivet, og mere udsatte for midlertidige ansættelser. Uddannelse og oplæring er nøglen til at løse disse udfordringer.

FN's verdensmål nummer 4 »God uddannelse« er specielt relevant for denne dag. Under delmål 4 står der blandt andet: »Inden 2030 skal der opnås en betydelig stigning i antallet af unge og voksne med kompetence, blandt andet i tekniske fag og erhvervsfag, som er relevante for beskæftigelsen, anstændigt arbejde og entreprenørskab.«

Unge og nye kompetancer og kvalifikationer:

Læs mere her: