UNWTO promoverer udviklingen af en forsvarlig, bæredygtig og universel tilgængelig turisme - med særligt fokus på udviklingslandenes behov. Organisationen fungerer som en vidensbase og et globalt forum for sager, der er relateret til turisme.

UNWTO arbejder også for at implementere en global etisk standard for at sikre, at medlemslandenes turiststeder og erhvervsliv drager bedst mulig nytte af de økonomiske, sociale og kulturelle fordele ved turisme, men samtidig minimerer de de negative sociale og miljømæssige konsekvenser.

Historie

UNWTO blev oprettet som en del af FN i 1974, men organisationen har rødder tilbage i ældre organisationer. Hovedkontoret ligger i Madrid.

International turisme har fundet sted længe, men tog til efter 2. Verdenskrig. Derfor opstod et behov for en international organisation, som arbejder for en bedre turistindustri, der fremhæver mulighederne for udvikling.

Viden om negative konsekvenser og strategier for at mindske disse er centrale i UNWTO's arbejde.

Organisering

UNWTO's eneralforsamling mødes hver andet år. Der vedtages der budgetter, fremtidig strategi og der diskuteres aktuelle problemstillinger knyttet til turisme.

Forsamlingen vælger hvert fjerde år en generalsekretær, som leder UNWTO's sekretariat og organisationens arbejde.

UNWTO har også forskellige komiteer med specialiserede opgaver som økonomi, udvikling og miljø.

Rundt om i verden er det seks regionkontorer, hver region har eget kontor. Hvert år mødes alle medlemmene i hver region, hvor der diskuteres aktuelle problemstillinger på regionalt niveau.

Læs mere

UNWTO's egen hjemmeside

Temaside om bæredygtig udvikling