WFP står for både nødhjælpsarbejde og langsigtede udviklingsprojekter. Organisationen hjælper årligt næsten 100 millioner mennesker i over 80 lande, og har 20 000 ansatte på verdensbasis. (kilde: wfp.org)

WFP’s hovedopgaver

  • Fokusere på de mest sårbare
  • Skabe adgang fra gårde til markeder
  • Reducere madspild
  • Reducere madspild
  • Prioritere ernæring - specielt i de første 1000 dage af et barns liv

WFP arbejder med en række af FN’s verdensmål, men mål nummer 1 Afskaf Fattigdom og 2 Stop Sult, er særlig relevante for organisationen.

Organisationen har haft og har en vigtig rolle i konfliktområder, hvor den arbejder på at forhindre at sult bruges som et våben i krig og konflikt. Verdens fødevareprogram står ikke alene for nødhjælp, men arbejder også med udvikling. Gennem «Food-for-Work»- programmer, bliver lokal arbejdskraft engageret og modtager «løn» i form af mad. På denne måde hjælper WFP lokalsamfund med at øge madproduktionen. Et andet eksempel er «Share the meal», en app, hvor man kan donere et måltid via mobiltelefonen.

Styrkelse af kvinders stilling i nødsituationer samt sikring af spædbørn og mødres ernæring, har prioritet i WFP’s arbejde. Tidligere modtog organisationen først og fremmest donationer i form af mad, men fordi madvareoverskuddet er faldende, bliver der nu givet penge, som bruges til at handle mad lokalt. Dette styrker de lokale markeder og giver et levegrundlag til flere end dem, som modtager direkte hjælp.

Hvordan er WFP organiseret?

WFP blev oprettet i 1961, og startede sit første udviklingsprogram i Sudan i 1963. Oprindelig skulle WFP bare være et treårigt projekt, men i 1965 blev det udvidet. Ledelsen har til opgave at fastlægge den overordnede strategi for Verdens fødevareprogram og fremlægge aktiviteter og programmer for det kommende år. David Beasley fra USA har vært direktør for WFP siden 2017.

WFP’s budget

Verdens fødevareprogram havde i 2020 et årligt budget på næsten 70 milliarder kroner. (8,5 milliarder dollar) Kilde: WFP

I modsætning til andre FN-organisationer modtager WFP ikke et kernebidrag fra FN, men bliver alene finansieret af frivillige bidrag fra stater, private organisationer, virksomheder og privatpersoner.

Læs mere:

FN’s verdensmål nummer 2: udrydde sult

FN’s verdensmål nummer 1: udrydde fattigdom

WFP’s hjemmeside