Hvad gør Menneskerettighedsrådet?

Menneskerettighedsrådet er FN’s øverste organ i menneskerettighedsspørgsmål og er direkte underlagt FN’s generalforsamling. Rådet blev oprettet i 2006 og mødes i Genève. Menneskerettighedsrådet har ansvar for, at menneskerettighederne bliver styrket og beskyttet og for at gribe ind i situationer, hvor menneskerettighederne bliver brudt. Menneskerettighedsrådet skal koordinere og fremme FN’s arbejde for menneskerettigheder og råder over et stort antal mindre komiteer med specielt ansvar for forskellige kernerettigheder. Rådet kan diskutere menneskerettighedsbrud i alle lande. Endvidere afholder rådet tematiske diskussioner, for eksempel om vold mod kvinder, flygtninges rettigheder eller retten til rent vand.

Følgende punkter er nogle af Menneskerettighedsrådets opgaver:

  • At vedtage resolutioner som fordømmer menneskerettighedsbrud.
  • At oprette efterforskningsgrupper som indhenter fakta om situationer, hvor menneskerettighederne bliver brudt.
  • At udnævne specialrapportører som har ansvar for at følge op på et specielt tema eller et specielt land.
  • At tage imod klager fra individer, grupper eller organisationer, som mener, at de er ofre for menneskerettighedsbrud.

Menneskerettighedsrådet gennemgår derudover menneskerettighedssituationen i verdens lande. 48 lande bliver vurderet hvert år, og der skal gå fire år mellem hver gang et land bliver vurderet. Denne ordning kaldes «Universal Periodic Review» (UPR). Efter vurderingen er det meningen, at alle landene skal arbejde med hver deres udfordringer – afhængig af udgangspunktet.

Rådets 47 medlemmer vælges for tre år ad gangen. Hvert medlem skal godkendes med mere end halvdelen af stemmene i FN’s generalforsamling. Rådsmedlemmer kan også fjernes med 2/3 flertal i Generalforsamlingen ved bevis på brud på menneskerettigheder i hjemlandet.

De forskellige regioner har et fast antal medlemmer baseret på befolkningstal:

Afrika: 13
Asien: 13
Latinamerika og Carribien: 8
Østeuropa: 6
Vesteuropa og andre: 7

Danmark blev tildelt en plads i Menneskerettighedsrådet pr. 1. januar 2019.

Israels repræsentant for Menneskerettighedsrådet
Israels repræsentant for Menneskerettighedsrådet, Eviator Manor, under en diskussion om Israels luftangreb mod Gaza i juli 2014. Israel mener de oftere bliver kritiseret af Menneskerettighedsrådet end andre lande, som Israel mener begår grovere menneskerettighedsbrud end dem selv. Foto: Violaine Martin/UN Photo