Hvordan arbejder OCHA?

OCHA har ansvaret for at koordinere al humanitær bistand i FN-systemet. Koordinering er afgørende for at organisere en hurtig og målrettet respons i områder, der er berørt af humanitære kriser. OCHA arbejder for at sikre, at humanitære organisationer har den information og de resurser, der er nødvendige for effektivt at bistå mennesker i nød.

OCHA har fem hovedarbejdsopgaver:

  1. KoordineringOCHA koordinerer humanitært arbejde sådan, at hjælpeaktørernes indsats er så effektiv og målrettet som muligt. OCHA har overblik over de militære og civile ressourcer, og kan sætte disse i arbejde.
  2. FinansieringOCHA samler midler ind for sikre, at humanitære behov bliver dækket. Organisationen samarbejder med humanitære partnere for at identificere de mest kritiske behov, planlægge den indsats, som er nødvendig og at fastsætte de budgetter, som er nødvendige for at løse krisen.
  3. Politisk påvirkningOCHA sætter humanitær politik på dagsorden for at sikre effektiv krisehåndtering. Organisationen bistår beslutningstagere og hjælpeaktører med information om gode praksisser og rammer for humanitær bistand.
  4. Rette opmærksomhedOCHA arbejder for at øge bevidstheden om glemte kriser, fremme respekt for international humanitær ret, give kriseramte en platform og hjælpe folk med at få adgang til humanitær bistand.
  5. InformationsdelingOCHA indsamler, analyserer og deler data og information, som bidrager til bedre koordinering og informationsbaseret beslutningstagning og politik.

Hvordan finansieres den humanitære bistand?

Når en katastrofe indtræffer, og der er behov for umiddelbar hjælp til at redde liv og reducere lidelser, så koster det penge. OCHA indsamler penge fra giverlande, organisationer og private givere og sætter dem i samlefonde. Der er to typer samlefonde: CERF, som kan dække nødsituationer, hvor som helst i verden, og CBPF, som dækker kriser i bestemte lande.

Lande baserede fonde (CBPF) er sat op til komplekse nødsituationer. Bidragene indsamles i enkeltstående, ikke-øremærkede fonde og forvaltes lokalt. Dette sikrer, at de som er tættest på mennesker, der er i nød, får rettet midlerne derhen, hvor de behøves mest. Lande baserede fonde etableres, når en ny nødsituation opstår, eller når en eksisterende krise forværres.

FN’s humanitære nødhjælpsfond (CERF) gør det muligt at handle hurtigt, når der er indtruffet en katastrofe. Nødhjælpsfondet er oprettet sådan, at FN kan give nødhjælp uden, at ofrene skal vente på bidrag fra giverland. Donationer til fondet er ikke-øremærkede, hvorfor OCHA kan beslutte hvor og hvor meget, der skal bruges.

Nødhjælpsfondet har tre hovedopgaver:

At sikre hurtig respons i de første dage af en katastrofe.

At finansiere forebyggende tiltag i en krisesituation (for eksempel vaccination sådan, at krisen ikke forværres).

At støtte humanitær indsats i «glemte» kriser.

Fondene bliver administreret af OCHA og er finansieret gennem frivillige donationer fra hele verden, alt fra FN’s medlemsstater til private selskaber og enkeltpersoner. Det er de akutte kriser, som modtager flest midler, men mindst lige så vigtige er de såkaldt «glemte» kriser. Det er områder, hvor det er stort behov for humanitær hjælp, men hvor det er vanskeligt at skaffe penge, fordi verdens opmærksomhed har flyttet sig til en «ny» krise.

Haiti er udsat for naturkatastrofer. Flere gange er landet blevet ramt af orkaner. Mange er blevet dræbt og endnu flere mistet deres hjem. UNOCHA koordinerer nødhjælp og udvikling og arbejder for at hjælpen kommer ud til de mest trængende. Foto: UN Photo/Logan Abassi.

Hvordan er OCHA organiseret?

I 1991 vedtog FN’s generalforsamling resolution 46/182, som skulle styrke FN’s respons på nødsituationer. Snart efter at resolutionen var vedtaget, blev The Department of Humanitarian Affairs (DHA) oprettet. DHA skiftede senere navn til OCHA.

Som en del af vedtagelsen blev stillingen som FN’s nødhjælpskoordinator oprettet. Nødhjælpskoordinatoren er undergeneralsekretær for humanitære spørgsmål, og rapporterer direkte til FN’s generalsekretær. Personen leder OCHA og er FN’s fremmeste rådgiver, koordinator og talsperson for spørgsmål knyttet til humanitære katastrofer.

I forbindelse med resolutionen blev komiteen for nødhjælp også oprettet. Denne hedder Inter-Agency Standing Committee (IASC), og ledes også af nødhjælpskoordinatoren. Komiteen fungerer som et forum for at arbejde med koordinering, politikudvikling og beslutningstagning knyttet til humanitær hjælp. Deltagerne inkluderer alle humanitære partnere fra FN-bureauer, fonde og programmer, til Røde Kors-bevægelsen og frivillige organisationer. OCHA udfører hovedsageligt sin koordineringsfunktion gennem IASC.

OCAH hjælper flygtninge på grænsen mellem Egypten og Libyen. Foto: UN Photo/OCHA/David Ohana

Læs mere:

OCHA’s hjemmeside

Verdens humanitære dag

Oversigt over nuværende humanitære kriser og responsen på disse