Hvordan arbejder UNHCR for at hjælpe flygtninge?

1. UNHCR arbejder for at varetage flygtninges rettigheder

UNHCR logo
UNHCR arbejder for at varetage flygtninges menneskerettigheder ved at informere om det internationale regelsæt, som gælder, og give stater som tager imod flygtninge råd om, hvordan de skal overholde deres forpligtelser.

UNHCR er organet, som skal følge med i om flygtningekonventionen bliver overholdt af de lande, som har tilsluttet sig til den. Målet er at sikre, at alle har mulighed for at bede om beskyttelse i et andet land, og at ingen flygtninge bliver returneret til et land, hvor de vil blive forfulgt.

Herudover hjælper UNHCR flygtninge med at finde løsninger på deres situation. Dette kan for eksempel være at vende frivilligt tilbage til deres hjemland, når det er trygt, at blive integreret i det land, hvor de har fået ophold, eller at blive bosat i et tredje land som kvoteflygtninge.

2. UNHCR tilbyder beskyttelse til mennesker, som er flygtet

UNHCR hjælper mennesker, som netop er flygtede med basisbehov. De uddeler telte, lagener og tæpper, og sørger for at flygtningene har mad, vand og medicin. Der, hvor det er muligt, får flygtninge kontanter eller kuponer, sådan at de kan foretage deres egne indkøb.

Ved udgangen af 2020 var det rekordmange 89,3 millioner mennesker som var på flugt

Grafik: Ida Jørgensen Thinn/FN-forbundet

3. UNHCR arbejder med at påvirke

UNHCR arbejder med at påvirke politikere i enkeltlande og internationalt. Målet er at sikre, at flygtninges rettigheder bliver varetaget.

4. UNHCR sikrer flygtninges sundhed

UNHCR arbejder for, at alle flygtninge skal have adgang til sundhedsydelser. Arbejdet inkluderer beskyttelse mod HIV og andre sygdomme, behandling af skader og sygdomme, adgang til prævention, råd om mad og ernæring, og gode vand- og sanitære forhold.

Dette foto er fra en UNHCR-drevet flygtningelejr i Uganda. Her bor der over 135.000 flygtninge fra Syd-Sudan. Foto: UN Photo/Mark Garten

Dette foto er fra en UNHCR-drevet flygtningelejr i Uganda. Her bor der over 135.000 flygtninge fra Syd-Sudan. Foto: UN Photo/Mark Garten

5. UNHCR udgiver en global appel med oversigt overudgifter, og statistik over flygtninge

UNHCR udgiver hvert år en oversigt over verdens flygtningekriser, og hvor meget de mener det vil koste at adressere dem på en god måde. Appellen indeholder også statistik om flygtninge og information om, hvad UNHCR mener bør prioriteres i året, som kommer.

Hvordan blev UNHCR stiftet?
Efter 2. Verdenskrig blev Den internationale flygtningeorganisation (IRO) oprettet. IRO skulle finde nye hjem til mennesker, som var flygtet under krigen, eller hjælpe dem med at flytte tilbage. På trods af dette arbejde var millioner af mennesker fortsat på flugt. Derfor oprettede FN’s generalforsamling et højkommissariat for at give flygtninge international beskyttelse i 1950. Nederlænderen J. G. van Heuven Goedhart var den første højkommissær for flygtninge. UNHCR har fået Nobels fredspris to gange, i 1954 og i 1981.

Hvordan er UNHCR organiseret?

Filippo Grandi har været FN’s højkommissær for flygtninge siden 2016. UNCHR har cirka 17 800 ansatte og er til stede i 132 lande. (januar 2021)

Det er UNHCR’s eksekutivkomité, som bestemmer, hvordan organisationen skal arbejde. Den består af cirka 100 medlemslande. Medlemslandene er jævnt fordelt på de forskellige verdensdele. Den består både af lande, som producerer mange flygtninge, og lande som tager imod mange flygtninge.

UNHCR’s Regionale Repræsentation for Nord-Europa ligger i Stockholm. Kontoret arbejder med juridiske spørgsmål inden for flygtninge- og asylret og driver rådgivnings- og informationsvirksomhed.

Hvor får UNHCR penge fra?

UNHCR finansieres hovedsagelig af frivillige bidrag fra lande, organisationer, den private sektor, fonde og enkeltpersoner. Det er forskellige giverlande, som står for størstedelen af midlerne.

Læs mere om UNHCR’s budget og finansiering her

Læs mere:

UNHCR’s hjemmeside

Temaside om flygtninge

FN’s flygtningekonvention