FN’s Global Compact blev grundlagt i 1999 og har i dag mere end 16 000 deltagere, herunder mere end 12 000 virksomheder fra cirka 160 lande.

Tilslutning til Global Compact betyder, at virksomheder skal gøre deres bedste for at drive virksomheden i overensstemmelse med Global Compact’s ti principper. Disse principper handler om menneskerettigheder, miljø og anti-korruption.

Menneskerettigheder

Princip 1: Virksomheder skal støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde

Princip 2: Virksomheder skal sikre, at de ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.

Arbejde

Princip 3: Virksomheder skal opretholde frihed til organisering og effektiv anerkendelse af retten til kollektive forhandlinger.

Princip 4: Virksomheder skal sikre, at alle former for tvangsarbejde afskaffes,

Princip 5: Virksomheder skal sikre, at børnearbejde reelt afskaffes, og

Princip 6: Virksomheder skal sikre, at diskriminering i arbejdslivet afskaffes.

Miljø

Princip 7: Virksomheder skal støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.

Princip 8: Virksomheder skal tage initiativer, som fremme det miljømæssige ansvar.

Princip 9: Virksomheder skal tilskynde til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Anti-korruption

Princip 10: Virksomheder skal modarbejde korruption i alle dens former, herunder afpresning og bestikkelse.

Dette er Global Compacts to hovedmålsætninger:

  1. At gøre de ti principper til en del af forretningsvirksomheden i virksomheder over hele verden.
  2. Fremme aktiviteter og partnerskaber, som bidrager til at nå FN’s verdensmål.

Ingen virksomheder er for små til at arbejde bevidst med samfundsansvarlighed. Virksomheder skal undersøge, om der kan være udfordringer knyttet til virksomhedens påvirkning af miljøet, muligheder for korruption, og problemer knyttet til arbejdsrettigheder og andre menneskerettigheder i egen virksomhed. Det kan i lige så høj grad gælde underleverandører.

Selvom man arbejder i et godt regelsystem i Norge, kan underleverandører have udfordringer i udlandet. Norske virksomheder må, hvad enten de producerer eller importerer, være bevidste om, hvilke forhold de produkter, som man tilbyder, er fremstillet under. Dette er en vigtig del af samfundsansvarligheden.

Nordisk netværk for Global Compact

FN’s Global Compact er baseret på netværk, både internationalt, regionalt og nationalt. Deltagelse i et netværk kan give virksomheden mulighed for at lære af og dele sine erfaringer med andre virksomheder, og til at få inspiration og rådgivning om arbejdet med Global Compacts ti principper.

Global Compact Nordic Network (GCNN) blev etableret af nordiske virksomheder i 2002, og er et af de første regionale Global Compact netværk, som blev dannet. I dag har netværket over 400 medlemmer fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

Læs mere:

FN’s Global Compacts hjemmeside

Temaside om menneskerettigheder

Temaside om klima og miljø

Temaside om arbejdsliv