UN-Habitat arbejder for at bygge inkluderende, trygge, robuste og bæredygtige byer og samfund. Deres mål er, at alle skal have tilstrækkelig husly, adgang til rent vand og gode sanitære forhold.

UN-Habitat fremmer urbanisering som en positiv ændring, der reducerer ulighed, diskrimination og fattigdom for mennesker og lokalsamfund.

Hvordan arbejder UN-Habitat?

UN-Habitat arbejder efter visionen "bedre livskvalitet til alle i en urbaniseret verden". Specielt fokuserer organisationen på at forbedre situationen for mennesker, som bor i slumområder.

Arbejdet kan inddeles efter fire hovedmål:

Reducere rumlig ulighed. Dette vil sige, at man skal have lige adgang til nødvendige ressourcer, tjenester og muligheder uafhængigt af, hvor man bor.

  • Reducere rumlig ulighed. Dette vil sige, at man skal have lige adgang til nødvendige ressourcer, tjenester og muligheder uafhængigt af, hvor man bor.
  • Øge indtægt og velfærd i fattige i byer og regioner.
  • Styrke klimatiltag og forbedre miljøet i byerne.
  • Forebygge kriser og udøve bedre krisehåndtering i urbane områder.

Her vises, hvor stor en andel af hvert lands befolkning, der bor i byområder.

Befolkning i byområder

Her vises, hvor stor andel af bybefolkningen, der bor i slumområder.

Slum

Verdensmål 11: Bæredygtige byer og samfund

Bosætningsprogrammets opgaver er blevet stadigt mere krævende i tråd med den øgede urbanisering. Verdens byer vokser hurtigt, og mere end halvdelen af verdens befolkning bor nu i byer. Byer er attraktive at bo i, og inden 2050 forventes det, at to tredjedele af verdens befolkning vil være bosat i byer. Selv om byer ofte er økonomiske centre, kan urbanisering øge forskellene mellem fattige og rige.

Når byerne vokser stærkere end udbuddet af arbejdspladser og boliger, udvikles der slumområder. I slumområderne er der ofte dårlige sanitære forhold, udbredt fattigdom, sult, dårlige helsetilbud, mangel på uddannelsestilbud og øget kriminalitet.

FN’s verdensmål 11 står centralt i UN-Habitats arbejde. Organisationen har derfor lanceret New Urban Agenda, som knytter myndigheder, FN-organisationer, civile samfund, forskere, akademier, næringsliv og lokalsamfund sammen i arbejdet for bæredygtige byer og samfund.

Hvordan er UN-Habitat organiseret?

FN’s bosætningsprogram blev stiftet i 1975 under navnet United Nations Habitat and Human Settlements Foundation (UNHHSF). UN-Habitat har hovedkontor i Kenyas hovedstad Nairobi, og har siden 2017 været ledet af Maimunah Mohd Sharif fra Malaysia.

Organisationen opererer i mere end 90 lande, og der er regionale kontorer i Brasilien, Japan, Egypten, og Kenya.

FN’s bosætningsprogram bliver hovedsagelig finansieret af frivillige donationer fra lande. Andre givere inkluderer lokale myndigheder, FN-organisationer, den private sektor og civilsamfundet.

Læs mere

FN’s verdensmål

Tema: Befolkning, migration og urbanisering

Statistik: Befolkning i byområder

UN-Habitats hjemmeside

Verdensdag for byer

International dag for by- og bosætningsspørgsmål