Hvordan arbejder UNICEF for børn?

FN’s børnefond (UNICEF) arbejder med at hjælpe børn i hele verden, og udgangspunktet herfor er de rettigheder, som alle børn har i FN’s børnekonvention.

UNICEF er hurtigt til stede med nødhjælp ved katastrofer, og leverer medicin og udstyr til bekæmpelse af hiv/aids og sygdomme som ebola-epidemien og malaria. Herudover har de mange længerevarende projekter, som hjælper børn med uddannelse, liv og retten til at blive hørt og bestemme over sin egen udvikling.

UNICEF har ansvar for at fordele coronavacciner i verden

Det er UNICEF, som har fået til opgave at sørge for en retfærdig fordeling af coronavacciner verden over. Det er ikke bare rige lande, som står på leverancelisten for vaccinen, lav- og middelindkomstlande vil også få tildelt vacciner så hurtigt som muligt. UNICEF har fået til opgave at fordele vaccinerne. FN-organisationen er den største indkøber af vaccine i verden, både til børnevaccinationsprogrammer og i forbindelse med smitteudbrud.

UNICEF arbejder nu sammen med mere end 350 logistikpartnere, herunder større flyselskaber, shippingselskaber og andre logistikselskaber for at få leveret vaccinerne til 92 lande, ifølge UN News.

Afhængig af frivillige bidrag

UNICEF er en uafhængig FN-organisation, som alene får sine midler fra frivillige bidrag fra medlemslande, erhvervsliv og organisationer. De fleste af FN’s verdensmål angår UNICEF’s arbejde.

Dette er UNICEFs vigtigste arbejdsområder:

  • Ernæring
  • Vaccinering
  • Drikkevand
  • Psykosocial behandling
  • Skolegang
  • Økonomisk hjælp
UNICEF-ambassadør David Beckham besøgte Indonesien i marts 2018. Her er han sammen med Sripun. Foto: UNICEF

UNICEF’s historie

UNICEF blev oprettet i 1946 for at give nødhjælp til børn i Europa og Asien efter 2. verdenskrig. Det var tanken at nedlægge organisationen, når arbejdet var afsluttet. Forkortelsen: UNICEF stod for United Nations International Children’s Emergency Fund. I begyndelsen af 50-erne blev det alligevel besluttet at udvide arbejdet til at gælde nødhjælp og langsigtet udviklingsarbejde for vanskeligt stillede børn overalt i verden. Navnet blev da ændret til United Nations Children’s Fund, men forkortelsen UNICEF blev fastholdt. UNICEF har altid haft et særligt ansvar for børn i vanskelige situationer, som fx børn i en væbnet konflikt og børn som lever i ekstrem fattigdom og nød.

UNICEF har hovedkontor i New York og ud over dette kontorer i Bruxelles, Firenze, Genève, Budapest, København, Seoul og Tokyo. Organisationen har landekontorer i mere end 150 lande. Henrietta H. Fore har ledet organisationen siden 1. januar 2018.

Læs mere:

UNICEF’s hjemmeside

UNICEF Danmark

FN’s verdensmål

FN’s børnekonvention om børns rettigheder

Tema: Menneskerettigheder