Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (IFAD)

Sidst opdateret: 07.05.2024

Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (IFAD) jobber for å utrydde fattigdom og sult på landsbygda i det globale sør.