IOM’s arbejde

Den internationale organisation for migration (IOM) er den ledende mellemstatslige organisation for global migration. Migration har fundet sted gennem alle tider, mennesker har flyttet sig af forskellige årsager hvad enten det var krig, klima, nysgerrighed, eller jagten på nye muligheder.

Ifølge IOM er en migrant en person, som har opholdt sig udenfor sit hjemland i mere end et år, uanset årsagen.

Det er vanskeligt at give et nøjagtigt tal på global migration. World Migration Report 2020 har beregnet, at der var cirka 272 millioner migranter i verden, hvilket er cirka 3,5 procent af verdens befolkning. Flertallet af verdens migranter er det, som kaldes arbejdsmigranter. Det skyldes, at den væsentligste årsag til, at folk migrerer, er søgning efter arbejde.

IOM yder bistand til migranter og flygtninge, som immigrerer til andre lande. IOM gennemfører også såkaldte repatrieringsprogrammer, som betyder, at IOM hjælper bestemte migranter med at vende tilbage til deres hjemland, det være sig migranter som har fået afslag på asylansøgning eller migranter med flygtningestatus, som ønsker at vende tilbage.

IOM blev formelt en del af FN under FN-topmødet om flygtninge og migranter i New York 19. september 2016.

Migranter reddet i land fra et redningsfartøj i den italienske havneby Augusta på Sicilia. Foto: Francesco Malavolta / IOM

Historie

IOM blev oprettet i december 1951 for at bistå med omplaceringen af flygtninge efter 2. verdenskrig.

Organisationen har haft mange navne. Først hed den PICMME (the Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe). I 1952 skiftede organisationen navn til ICEM (The Intergovernmental Committee for European Migration), i 1980 til ICM (The Intergovernmental Committee for Migration) før organisationen fik det nuværende navn Den internationale organisation for migration (IOM) i 1989.

IOM har hovedkvarter i Genève i Schweiz, og har mere end 9 500 ansatte og omkring 500 kontorer globalt.

Med sine 173 medlemslande, ni stater med observatørstatus og kontorer i over 100 lande (et af disse i Oslo) er IOM dedikeret til at fremme human og velordnet migration til fordel for alle. Det gør de ved at tilbyde tjenester og rådgivning til myndighederne i medlemslandene og til migranterne selv.

Syriske flygtninge krydser den serbiske-kroatiske grænse. Foto: Francesco Malavolta / IOM

Læs mere:
IOM’s internationale hjemmeside
Temaside om befolkning, migration og urbanisering
World Migration Report 2020