ECOSOC

I FN er alle de store hovedorganer defineret i FN-pagten fra 1945. Det økonomiske og sociale råd (ECOSOC) er ikke så velkendt som Sikkerhedsrådet eller Generalforsamlingen. Det er det organ som koordinerer alt FN gør inden for økonomiske og sociale spørgsmål. ECOSOC har 54 medlemmer, som vælges ind for en treårig periode. Rådet er også knudepunktet for alle de forskellige FN-organisationer.

ECOSOC’s arbejde spænder sig vidt. En af de primære opgaver er at koordinere arbejdet med en lang række programmer, fonde og særorganisationer, som i høj grad arbejder uafhængigt af det centrale FN. En anden opgave er at forberede og organisere store internationale konferencer inden for økonomisk og social udvikling, samt følge op på de ting, der er blevet vedtaget under disse konferencer. ECOSOC arbejder også med at anbefale og igangsætte en lang række aktiviteter knyttet til hurtig økonomisk vækst i udviklingslandene. De fremmer menneskerettigheder og beskyttelse af minoriteter, og opmuntrer til internationalt samarbejde på områder lige fra sundhedsspørgsmål til kriminalitetsforbyggende tiltag.

Endvidere er ECOSOC det organ i FN, hvor NGO’er har deres mest betydelige stemme, og mere end 3200 frivillige organisationer har en konsultativ status til rådet. Det betyder at de frivillige organisationer kan sende deres medlemmer til forskellige konferencer og møder for at observere, samt indlevere skriftlige råd og synspunkter inden for deres arbejdsområde. Dette er et enormt vigtigt bidrag til FN’s arbejde, da man på den måde får andre perspektiver, end dem medlemslandenes delegationer præsenterer. Hvert fjerde år skal de frivillige organisationer med konsultativ status indlevere en rapport til FN, hvor de beskriver hvordan de bidrager til FN’s arbejde og formål.

Grundet ECOSOC’s enorme arbejdsområde, har rådet tilknyttet samtlige kommissioner til at understøtte deres arbejde. Nogle af disse kommissioner er:

Derudover er der fem regionale kommissioner, som er knyttet til økonomiske og sociale sager i bestemte geografiske områder.