Verden urbaniseres i en fart vi aldrig har set magen til. Mere end halvdelen af verdens befolkning bor i dag i byer, og antallet kommer fortsat til at stige. Byerne fungerer som smeltedigler fulde af ideer, handel, kultur, videnskab og socialt samspil. Samtidig står byerne for 75 procent af alle klimagasudslip og store slumområder hindrer gode levevilkår.

Yderligere 2.5 milliarder mennesker vil flytte til byer inden 2050. Urbanisering skaber både store muligheder og udfordringer.

På den ene side sørger byer for at mennesker kan leve gode liv og udvikle sig både økonomisk og socialt, og på den anden side skaber de miljø- og klimaproblemer.

Mange byers befolkningstal vokser hurtigere end antallet af arbejdspladser og boliger. Dette fører til udviklingen af slumområder med dårlige boligforhold og manglende arbejdspladser til indbyggerne. I de kommende år vil slumområderne huse størstedelen af verdens fattige.

Klik på ikonerne for at læse mere om delmålene

 • Delmål 11.1)

  Inden 2030 skal alle sikres adgang til egnede og sikre boliger til en overkommelige pris med adgang til grundlæggende tjenesteydelser, og slumkvarterer skal opgraderes.

 • Delmål 11.2)

  Inden 2030 skal der skabes adgang for alle til sikre, tilgængelige og bæredygtige transportsystemer til en overkommelig pris, trafiksikkerheden skal forbedres bl.a. ved at udbygge den kollektive trafik med særlig hensyn til behov hos sårbare befolkningsgrupper, kvinder, børn, personer med handicap og de ældre.

 • Delmål 11.3)

  Inden 2030 skal byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig, og kapaciteten til en inddragende, integreret og bæredygtig boligplanlægning og forvaltning i alle lande skal styrkes.

 • Delmål 11.4)

  Indsatsen for at beskytte og bevare verdens kultur- og naturarv skal styrkes.

 • Delmål 11.5)

  Inden 2030 skal antallet af dødsfald og antallet af berørte personer samt reduktion i de direkte økonomiske tab i forhold til det globale bruttonationalprodukt, som følge af katastrofer, herunder vandrelaterede katastrofer, reduceres betydeligt med fokus på beskyttelse af de fattige og mennesker i sårbare situationer.

 • Delmål 11.6)

  Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på husholdnings- og anden affaldsforvaltning.

 • Delmål 11.7)

  Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med handicap.

 • Delmål 11.a)

  Positive økonomiske, sociale og miljømæssige forbindelser mellem by, opland og landdistrikter skal støttes ved at styrke den nationale og regionale udviklingsplanlægning.

 • Delmål 11.b)

  Inden 2020 skal der ske en betydelig stigning i antallet af byer og bosættelser, der vedtager og gennemfører integrerede politikker og planer, der stræber mod inklusion, ressourceeffektivitet, modvirkning og tilpasning til klimaændringer, modstandsdygtighed over for katastrofer, og som udvikler og gennemfører helhedsorienteret katastrofe- risikostyring på alle niveauer, i overensstemmelse med Sendai-rammen for Katastrofe- og Risikoforebyggelse (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030).

 • Delmål 11.c)

  De mindst udviklede lande skal støttes, bl.a. gennem finansiel og teknisk bistand, til at bygge bæredygtige og robuste bygninger med anvendelse af lokale materialer.

Når det er bedst, sikrer byerne, at mennesker kan leve gode liv og udvikle sig økonomisk og socialt. På den anden side vokser mange byer hurtigere end udbuddet af job og boliger. Dette fører til udvikling af slumområder med dårlige levevilkår og mangel på serviceydelser. Vi skal skabe bæredygtige byer, der giver adgang til basale tjenester som energi, boliger og transport. Vi skal have en god nok affaldshåndtering på plads, reducere forureningen og ikke spilde ressourcer.

Hvordan ser det ud i verden?

I dag bor lidt over halvdelen af ​​verdens befolkning (52,6 pct.) i byer, og urbaniseringen vil fortsætte. I 2030 vil 60,4 procent af befolkningen bo i byer. Urbanisering sker over hele verden, men 96 procent af byvæksten vil finde sted i Øst- og Sydasien og Afrika.

(Kilde: World Cities Report 2020)

Kun halvdelen af ​​dem, der bor i byer, har adgang til offentlig transport tæt på, hvor de bor, det vil sige maksimalt 500-1000 meters gåafstand.

I alt 156 lande har planer for byudvikling, men kun halvdelen af ​​dem er gået fra tegnebrættet til implementeringsfasen.

I gennemsnit udgør friarealer 16 procent af byernes areal, men FN's bosætningsprogram anbefaler, at 30 procent skal være veje plus 10-15 procent åbne, offentlige arealer.

Byerne har været epicentre for corona-pandemien med 90 procent af smittetilfældene. Ulighed har betydet, at mennesker er blevet meget forskelligt ramt af pandemien. Behovene hos dem, der bor i slumkvarterer og husholdninger med lav indkomst, er ofte blevet overset, og mange fattige har haft det værre under pandemien. En milliard mennesker, eller 24 procent af verdens bybefolkning, bor i slumkvarterer, og de fleste af dem bor i Asien og Afrika syd for Sahara

Kilde: UN Sustainable Development Goals Report (2021) og Generalsekretærens rapport om COVID-19 i byer (2020)