Bæredygtigt forbrug og produktion handler om at gøre mere med færre ressourcer. Bæredygtig produktion indebærer mindske ressourceforbrug, miljøødelæggelse og klimagasudslip, når man producerer. På længere sigt vil dette føre til økonomisk vækst, begrænse klimaændringer, og øge livskvaliteten for mennesker på jorden.

For at presse virksomheder til at producere mere bæredygtigt, kan stater blandt andet indføre love og afgifter, samt investere i mere miljøvenlig teknologi.

I dag forbruger vi mere, end hvad der er miljømæssigt bæredygtigt. For at sikre gode levevilkår for nuværende og fremtidige generationer, må hver enkel forbruger også tage ansvar. Man kan fx gøre sit forbrug mere bæredygtigt ved at undgå madspild, spise lokale råvarer og købe genbrug.

Klik på et ikon for at læse mere om delmålet

 • Delmål 12.1)

  Det 10-årige Rammeprogram for Bæredygtige Forbrug- og Produktionsmønstre skal gennemføres, og alle lande skal tage handling, med de udviklede lande i spidsen, under hensyntagen til udviklingslandenes udvikling og kapaciteter.

 • Delmål 12.2)

  Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

 • Delmål 12.3)

  Inden 2030 skal det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger halveres og fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, skal reduceres.

 • Delmål 12.4)

  Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte internationale rammer[1], og udledning til luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at minimere negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

 • Delmål 12.5)

  Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

 • Delmål 12.6)

  Virksomheder, især store og transnationale virksomheder, skal opfordres til at benytte bæredygtig praksis og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

 • Delmål 12.7)

  Der skal fremmes bæredygtige offentlige indkøbspraksis i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter.

 • Delmål 12.8)

  Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle steder, har den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen.

 • Delmål 12.a)

  Udviklingslande skal støttes i at styrke deres videnskabelige og teknologiske kapacitet til at bevæge sig i retning af mere bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre.

 • Delmål 12.b)

  Der skal udvikles og indføres værktøjer til at overvåge indvirkningerne af bæredygtig udvikling på bæredygtig turisme, der skaber arbejdspladser og fremmer lokal kultur og lokale produkter.

 • Delmål 12.c)

  Ineffektive fossile brændstof-subsidier, der tilskynder unødvendigt forbrug, skal rationaliseres ved at fjerne markedsforvridninger, i overensstemmelse med nationale forhold, herunder ved omlægning af beskatningsregler og udfasning af skadelige subsidier, hvor de eksisterer, for at afspejle deres miljøpåvirkninger, under fuld hensyntagen til de særlige behov og vilkår, der gør sig gældende for udviklingslande, og minimere eventuelle negative virkninger på deres udvikling på en måde, der beskytter de fattige og de berørte samfund.

For at sikre gode levevilkår for nuværende og kommende generationer, skal hver enkelt forbruger også ændre livsstil. Det betyder at reducere brugen af ​​ressourcer, miljøødelæggelser og klimaudledninger som samfund og som individ. Det vil på sigt føre til økonomisk vækst, begrænse klimaforandringerne og øge livskvaliteten for mennesker på jorden.

Hvordan ser det ud i verden?

Det er afgørende at gøre verdens produktion og forbrug mere bæredygtigt, for at vi kan håndtere globale kriser, såsom klimakrisen og ødelæggelsen af ​​verdens naturlige mangfoldighed.

Eksempler på udfordringer:

Omkring 14 procent af den mad, der produceres i verden, går tabt i produktionskæden, selv før dens udløbsdato.
Der købes en million plastikflasker hvert minut, og de fleste af dem bliver ikke genbrugt.
Fem billioner plastikposer bliver smidt ud hvert år. Mange ender som affald i naturen.
Det globale materielle fodaftryk er steget med 70 procent i perioden 2000-2017.
Verdens forbrug af naturressourcer er langt fra bæredygtigt. Overforbrug har en meget ødelæggende effekt på klodens klima, miljø og naturlige mangfoldighed. Den ødelæggende effekt er blevet forstærket gennem industrialisering og befolkningstilvækst.

Forbruget er og har været størst i de rigeste lande, som dermed har et særligt ansvar for at bidrage til de globale forandringer, der skal til.

For at løse udfordringerne er det vigtigt at indføre politikker, der bidrager til forbrug og produktion, der ikke skader naturen. Klimaet taget i betragtning er det vigtigt, at produktionen er baseret på vedvarende energikilder i stedet for olie og kul. For at bidrage til et mere ansvarligt forbrug kan politiske arrangementer fremme genbrug og gøre det billigere at reparere end at købe nyt.

Kilde: UN Sustainable Development Goals-rapport (2021)

Hvad kan du gøre?

Menneskerettigheder i erhvervslivet

Menneskerettigheder i erhvervslivet
Erhvervslivet har et enormt etisk ansvar, og du som forbruger har indflydelse. Investerer den virksomhed, du vil købe fra, i lande, der begår grove menneskerettighedskrænkelser? Bliv involveret i kampen for at få etiske retningslinjer på plads i erhvervslivet.

Køb produkter som er bæredygtige

Find ud af, om de nye ting eller tøj, du skal købe, opfylder kravene til bæredygtig produktion. Er dem som producerer produkterne bekymrede for klima og miljø, og hvad gør de ved det? Er der brugt genbrugsmaterialer? Afgiver tøjet mikroplastik? Får arbejderne anstændige lønninger? Og husk, det mest bæredygtige er normalt slet ikke at købe nye ting.

Køb brugt og pas på dine ting

Ved at købe noget, der allerede er produceret, og genbruge det, reducerer du dit fodaftryk på planeten. Reparer tøj og ting, der er gået i stykker. Sælg eller giv væk, hvad der stadig er brugbart.

Spis bæredygtigt

Spis mindre kød, fjerkræ og fisk. Det kræver flere ressourcer at producere animalske fødevarer end grøntsager. Bælgplanter som korn, bønner og linser kræver meget færre ressourcer at producere og er gode kilder til protein.

Vær en bæredygtig turist

Rejs på en måde, der understøtter lokalsamfund og miljø. Vælg bæredygtige rejsearrangører, der tager hensyn til naturen, dyrene og de mennesker, der bor der. Støt lokale caféer, butikker og turisme frem for at vælge de store, internationale kæder. Udforsk steder, du kan rejse til med tog i stedet for med fly.

Organiser dig

At transformere vores samfund til at blive bæredygtigt kræver større ændringer, end at du og jeg som forbrugere ændrer vores vaner og vores livsstil, selvom det også er vigtigt. Der skal store samfundsændringer til, og du kan spille en vigtig rolle i denne samfundsændring gennem politisk involvering, for eksempel i et parti eller en organisation.

De gode, holdbare løsninger er som regel resultatet af viden, samarbejde og målrettet organisering. Vær en aktiv medborger! Hjælp med at nå verdensmålene!