Konventionen om kemiske våben sætter et forbud mod udvikling, produktion, opbevaring og brug af kemiske våben samt destruktion af disse våben. Konventionen skal også hjælpe med at forhindre at, farlige stoffer ikke kommer på afveje og bliver brugt til fremstilling af kemiske våben. Konventionen navngiver typiske stoffer, som betragtes som kemiske våben i kraft af deres egenskaber, eller som kan benyttes i produktionen af kemiske våben. Virksomheder som har eller bruger navngivne stoffer, eller som fremstiller visse organiske kemikalier, er underlagt konventionen for kemiske våben.

Færdiggørelse

Der er etableret en organisation, OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons), som skal sørge for, at de lande, som har underskrevet konventionen følger op på denne på en tilfredsstillende måde.

Der er kun fire lande i verden, som ikke har tilsluttet sig aftalen. Egypten, Nordkorea og Sydsudan har ikke underskrevet aftalen, mens Israel har underskrevet den, men ikke ratificeret aftalen. I september 2013 blev Syrien et fuldbyrdet medlem af konventionen blandt andet for at afværge USA's trusler om at intervenere militæret i den syriske borgerkrig. OPCW og FN's Sikkerhedsråd har arbejdet for at alle kemiske våben, som er tilstede i Syrien skal være ude af landet.

Ifølge OPCW er 97 procent af alle registerede kemiskevåbenlagre i verden blevet ødelagt.

Læs hele Konventionens indhold her.

Ressourcer