Vedtaget: 20.12.2006
Trådte i kraft: 23.12.2010
Læs mere på engelsk: International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance

Hvad er konventionen om beskyttelse mod tvangsforsvindinger?

Konvensjonen er en af FN's ni internationale menneskerettighedskonventioner. Den har som formål at forhindre tvangsforvindinger og bekæmpe straffefrihed for denne forbrydelse.

Med «tvangsforsvindinger» mener konventionen at al form for frihedsberøvelse begået på vegne af, eller med tilladelse, støtte eller stiltiende samtykke fra, staten.

Bortføring som er organiseret som en virksomhed, og som i tillæg er systematisk gennemført, kan defineres som forbrydelser mod menneskeheden.

I konventionen står der også tiltag som kan forebygge tvangsforsvindinger, og om rettighederne til dem som bliver ofre for tvangsforvsindinger.

Gennemførelse

En FN-komité; Committee on Enforced Disappearances, holder øje med om staterne som har tilsluttet sig konventionen følger de regler som der står i den. Komiteen består af uafhængige eksperter.

Lær mere