Konventionen er en af de ti kernekonventioner indenfor menneskerettigheder. Den 7. august 2020 havde 55 lande ratificeret konventionen.

Beskrivelse

Staterne har et ansvar om at forhindre ulovlig migration og menneskehandel samtidig med at de må sikre og beskytte arbejdsindvandres menneskerettigheder.

Grunden til at konventionen også anerkender rettighederne til uregistreret arbejdsindvandre er at man ser dem som specielt udsat for grov udnyttelse og har mangel på beskyttelse.

Gennemføring

Konventionen har sin egen komite som overvåger at medlemslandene følger deres forpligtigelser og at de indlemmer konventionen i deres lovværk. Komiteen mødes to gange i årligt i Genéve.

De stater som har underskrevet må rapportere til komiteen et år efter at de har ratificeret aftalen, og herefter hvert femte år. Komiteen kommer så med kommentarer, bekymringer og råd som staterne skal følge op på.

Ressourcer