Vedtaget: 30.08.1961
Trådte i kraft: 13.12.1975
Læs mere på engelsk: Convention on the Reduction of Statelessness

Konventionen om begrænsning af statsløshed etablerer et internationalt regelværk. Konventionen skal sikre at alle mennesker har retten til at være statsborger i et land. I konventionen står der at staterne må have love som forhindre at nogen bliver statsløse. En af de vigtigste regler i konventionen er at børn skal blive statsborgere i det landet som de er født i, hvis de ikke har en anden nationalitet.

En af de to konventioner om statsløses rettigheder

Sammen med FN's konvention om statsløses retsstilling udgør konventionen en begrænsing af statsløshed de vigtigste folkeretslige regler for statsløshed. Konventionen bidrager til at artikel 15 i FN's verdenserklæring om menneskerettigheder bliver opfyldt. Den siger at det er en menneskeret at have en nationalitet.

Det er FN's højkommisær for flygtninge (UNHCR) som har ansvaret for at følge op på om landene som har tilsluttet sig konventionen følger det som der står i den.

Ressourcer