Vedtaget: 28.09.1954
Trådte i kraft: 06.06.1960
Læs mere på engelsk: Convention relating to the status of stateless persons

Statsløse personer er mennesker som ikke har noget statsborgerskab i noget land. FN-konventionen om statsløses retsstilling blev vedtaget i 1954, og skal sørge for at statsløse får opfyldt et minimum af menneskerettigheder. Dette gælder for eksempel retten til uddannelse, arbejde og at have et sted at bo. I tillæg giver konventionen statsløse retten til at have en identitet og et rejsedokument.

En af de to konventioner om statsløses rettigheder

Sammen med FN's konvention for begrænsning af statsløshed udgør konventionen om statsløses stilling de vigtigste folkeretslige regler for statsløse. Konventionen bidrager til at artikel 15 i FN's verdenserklæring for menneskerettigheder bliver opfyldt. Den siger at det er en menneskeret at have en nationalitet.

Det er FN's højkommissær for flygtninge (UNHCR) som har ansvaret for at følge op på om landene, som har tilsluttet sig konventionen følger det som der står i den.

Ressourcer